O nadleśnictwie

Nadleśnictwo Gołąbki jest jedną z 27 jednostek nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu.

Hodowla lasu

Działania leśników powodują, że lasy zajmują coraz większą powierzchnię i są coraz starsze i zasobniejsze, przez co mogą lepiej pełnić wielorakie funkcje zarówno dla przyrody, jak i dla człowieka.

Ochrona lasu

Realizacja projektu małej retencji w Nadleśnictwie Gołąbki powoli dobiega końca.

Łowiectwo

Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego świętowania

Ochrona przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Gołąbki znajdują się obecnie 32 pomniki przyrody

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców drewna, poddała się ocenie w systemie certyfikacji PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification).