Wydawca treści Wydawca treści

Wyszczególnienie

Na terenie Nadleśnictwa Gołąbki znajdują się obecnie 32 pomniki przyrody

W wg ustawy o ochronie przyrody pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia, o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, w szczególności okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Zgodnie z ustawą wprowadzenie ochrony w formie pomników przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy. Na terenie Nadleśnictwa Gołąbki znajduje się obecnie 32 pomniki przyrody, w tym:

  • 1 skupisko drzew (aleja modrzewiowa licząca 27 drzew);
  • 26 pojedynczych drzew;
  • 4 głazy narzutowe;
  • 1 źródełko.

Załączony wykaz pomników przyrody pochodzi z 2015 roku (początek okresu obowiązywania Programu Ochrony Przyrody w ramach bieżącego planu urządzania lasu). W ciągu ostatnich kilku lat zaszły jednak zmiany związane m.in. wycinką lasu pod trasę expresową S5 (ubyło 2 drzewa), uchwałą rady gminy w Janowcu Wlkp (przybyło 1 drzewo).

JP


Źródło Św. Huberta

Na wschodnim brzegu Jeziora Ostrowieckiego, niedaleko ośrodka wypoczynkowego w Wiktorowie (Gmina Gąsawa) bije źródło Św. Huberta ...

Zostało ono uznane jako pomnik przyrody, zimą raczej nie zamarza, jest położone kilka metrów od wschodniego brzegu Jeziora, pośród lasu mieszanego (dęby, buki, sosny). Wokół teren pocięty jest licznymi jarami, co przydaje mu uroku i tajemniczej aury. Ze źródła wybija woda z wydajnością ok. 8 litrów na minutę a jego najbliższe otoczenie obudowano rodzajem kamiennego ujęcia z daszkiem. Dostęp dla zainteresowanych od asfaltowej drogi Annowo - Wiktorowo leśnym duktem, ok. 600 m. W pobliżu znajduje się również głaz narzutowy - Kamienny Dom, także pomnik przyrody. Ze Źródłem św. Huberta związana jest legenda o myśliwym, który nie szanował zwierzyny (szczegóły w załączonym pliku).

Warto o tym wspomnieć, gdyż 3 listopada obchodzony jest Hubertus, dzień szczególnie ważny dla myśliwych i leśników. Ale nie tylko, również jeźdźcy konni świętują w tym czasie zakończenie sezonu. Dla myśliwych to początek  jesienno - zimowych polowań.

W tym roku podobne obchody są ograniczone do symbolicznych spotkań i wspomnień. Epidemia koronawirusa, ograniczenia sanitarne, w tym zakaz większych zgromadzeń, spowodowały, że leśnicy i myśliwi muszą odłożyć świętowanie do lepszych czasów.   

Wspomnienie Św Huberta to nie tylko hołd oddany patronowi, ale również kultywowanie tradycji z długą historią. Jako element etyki kształtuje charaktery adeptów łowiectwa, określa stosunek do zwierza i szacunek do naturalnego środowiska. W końcu zwierzyna w lesie znajduje schronienie, tutaj czuje się najlepiej …

JP

 

 

 


Pomniki Przyrody

W/g ustawy o ochronie przyrody pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia

Zgodnie z ustawą wprowadzenie ochrony w formie pomników przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy. Na terenie Nadleśnictwa Gołąbki znajduje się obecnie 32 sztuk pomników przyrody. Występuje tu skupisko drzew (aleja złożona z 27 modrzewi), 26 pojedynczych drzew pomnikowych (24 dęby, 1 sosna, 1 buk), 4 głazy narzutowe oraz 1 źródełko.

W myśl ustawy o ochronie przyrody pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej  i nieożywionej lub ich skupienia, o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, w szczególności okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Zgodnie z ustawą wprowadzenie ochrony w formie pomników przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy. Na terenie Nadleśnictwa Gołąbki znajduje się obecnie 58 sztuk pomników przyrody, w tym 27 w składzie alei modzrewiowej. Występują tu skupiska drzew (łącznie 27 drzew), dwadzieścia sześć pojedynczych drzew pomnikowych, cztery głazy narzutowe oraz jedno źródło.