Aktualności

30 września i 1 października 2021 roku po raz kolejny odbędzie się akcja #sadziMY. Leśnicy będą rozdawać sadzonki drzew w siedzibach wszystkich 430 nadleśnictw oraz 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce. Dla wszystkich chętnych przygotowaliśmy łącznie ok. 1 mln sadzonek.

Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych przez Nadleśnictwo Gołąbki. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że: Administratorem Twoich danych osobowych jest Nadleśnictwo Gołąbki z siedzibą: Gołąbki 5, 88-420 Rogowo tel. 523024905, adres e-mail golabki@torun.lasy.gov.pl Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez e-mail: iod@comp-net.pl Cel przetwarzania oraz podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przedstawia tabela:

Wydarzenia

Okres okupacji nie przyniósł lasom pałuckim większych strat, Niemcy uważali te tereny za swoje i nie traktowali rabunkowo. Za to tragiczne były losy wielu leśników, których nie ominęły egzekucje, aresztowania, wysiedlania. Ludzie lasu, pracując z dala od ośrodków okupacyjnej władzy, z jednej strony mieli poczucie złudnego bezpieczeństwa, z drugiej byli narażeni na prześladowania za Polskość.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo Gołąbki ogłasza aktualne cenniki sadzonek.

Zagrożenie pożarowe

Na terenie kraju liczba pożarów lasu w ostatnich latach była duża, szczęściem o stosunkowo małej powierzchni, bez tragicznych szkód. Choć każdy pożar to znacząca strata, nie zawsze finansowa, ale na pewno ekologiczna, gdzie giną zwierzęta, rośliny i grzyby. Wśród przyczyn niestety przeważają podpalenia, nieostrożność, głównie czynnik ludzki. Aby temu zapobiegać leśnicy prowadzą wspólne akcje z policją, kładą duży nacisk na działania profilaktyczne.

Zakazy wstępu do lasu

W związku z licznymi przypadkami porzucenia w lesie beczek z nieznaną substancją Dyrektor RDLP w Toruniu wyznaczył nagrodę za pomoc w ujęciu sprawców.