Wydawca treści Wydawca treści

Drogi udostępnione dla ruchu kołowego na terenie Nadleśnictwa Gołąbki

Drogi udostępnione dla ruchu kołowego

Zachęcamy do zapoznania się z treścią:

  • Zarządzenia nr  23 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gołąbki z dnia 18.05.2022 r.
    w sprawie zmiany regulaminu korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Gołąbki
  • Zarządzenia nr  24    Nadleśniczego Nadleśnictwa Gołąbki z dnia 18.05.2022 r.
    w sprawie zmiany regulaminu korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu na terenie Nadleśnictwa Gołąbki
  • Zarządzenia nr 50 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gołąbki z dnia 16.10.2023 r.
    w sprawie udostępnienia dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Gołąbki dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami.