Wydawca treści Wydawca treści

Nowy cennik na sadzonki

Nadleśnictwo Gołąbki ogłasza aktualne cenniki sadzonek.

Z dniem 22 lutego 2022 roku wprowadza się nowe ceny sadzonek drzew i krzewów leśnych, w tym:

 • Cennik na sadzonki w wiosennym obrocie zewnętrznym dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa do odnowień powierzchni klęskowych
 • Cennik na sadzonki w wiosennym obrocie zewnętrznym sadzonkami

 

Sprzedaż sadzonek prowadzi Gospodarstwo Szkółkarskie Mięcierzyn.

Kontakt - kom. 600 420 068

Benedykt Sadowski

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gołąbki


Aktualny cennik detaliczny

Nadleśnictwo Gołąbki publikuje aktualne cenniki - detaliczny i kosztem nabywcy oraz warunki techniczne na surowiec drzewny.

Z dniem 4 stycznia 2022 roku Nadleśnictwo Gołąbki wprowadza nowy cennik detaliczny na drewno zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym nr 1/2022.

Aktualne pozostaje zarządzenie wewnętrzne nr 39/2020 w spr. warunków technicznych w obrocie surowcem na drewno małowymiarowe

oraz cennik na drewno pozyskane kosztem nabywcy.

W załączeniu nowe zarządzenie wewnętrzne nr 1/2022 wraz z cennikiem.

Benedykt Sadowski

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gołąbki


AKTUALNE TERMINY SPRZEDAŻY DREWNA

Nadleśnictwo Gołąbki informuje o aktualnych terminach i godzinach sprzedaży drewna dla nabywców indywidualnych.

Aktualna organizacja sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Gołąbki: 

W biurze Nadleśnictwa w Gołąbkach sprzedaz odbywa się we wtorki i czwartki - godz. 7.30-14.00.

W poszczególnych leśnictwach:

 • L. Smolary - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

 • Gospodarstwo Szklółkarskie Mięcierzyn - w okresie odnowieniowo-zalesieniowym PON-PT, godz 8.00-11.00;

 • L. Szczepanowo - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

 • L. Niedźwiedzi Kierz - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

 • L. Łysinin - we wtorki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

 • L. Mierucinek - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00.

Dodatkowo od lutego 2021 roku uruchomiona zostaje sprzedaż drewna w kancelarii następujących leśnictw:

 • Mięcierzyn - każdy czwartek, w godz. 7-10
 • Brudzyń - każdy czwartek, w godz. 7-10

Jednicześnie informujemy, że sprzedaży drewna nie będzie pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca. 

W dalszym ciągu zaleca się regulowanie płatności za pomocą karty płatniczej lub przelewem elektronicznym na konto Nadleśnictwa nr  PKO BP 96 1020 1505 0000 0202 0096 1722.

Zgodnie z zaleceniami władz sanitarnych ogranicza się przyjmowanie gotówki. 

Wszystkie czynności związane ze sprzedażą będą odbywać się z zachowaniem aktualnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, np w biurze Nadleśnictwa - przy oknie obok drzwi wejściowych (bez konieczności wchodzenia do środka).

 

Benedykt Sadowski

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gołąbki

Gołąbki, dnia 1 lutego 2021 roku


Regulamin sprzedaży drewna

 

Nadleśnictwo Gołąbki wprowadza z dniem 2 marca 2020 roku nowy regulamin sprzedaży detalicznej drewna.

Regulamin sprzedaży została wprowadzony zarządzeniem wewnętrznym nr 16/2020 z dnia 2.03.2020 roku.

Procedura sprzedaży drewna na podstawie cennika detalicznego i kosztem nabywcy znajduje się w załączniku.

 

Organizacja sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Gołąbki: 

Sprzedaż odbywa się w biurze Nadleśnictwa w Gołąbkach w godz. 7.30-14.00, oraz w następujących leśnictwach:

 • L. Smolary - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

 • L. Mięcierzyn - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

 • L. Szczepanowo - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

 • L. Niedźwiedzi Kierz - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

 • L. Łysinin - we wtorki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

 • L. Mierucinek - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00.

Dodatkowo od lutego 2021 roku uruchomiona zostaje sprzedaż drewna w kancelarii następujących leśnictw:

 • Mięcierzyn - każdy czwartek, w godz. 7-10

 • Brudzyń - każdy czwartek, w godz. 7-10

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gołąbki

Gołąbki, dnia 1 lutego 2021 roku