Wydawca treści Wydawca treści

Cennik sadzonek

Nadleśnictwo Gołąbki wprowadza oferty sprzedaży na sadzonki w jesiennym obrocie sadzonkami:

1. Zarządzenie nr 14/2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gołąbki z dnia 20.02.2024 r. w sprawie wprowadzenia oferty sprzedaży na sadzonki w wiosennym obrocie zewnętrznym sadzonkami

3. Zarządzenie nr 15/2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gołąbki z dnia 20.02.2024 r. w sprawie wprowadzenia oferty sprzedaży na sadzonki w wiosennym obrocie sadzonkami dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa do odnowień powierzchni klęskowych.

Aktualne cenniki znajdują się w załączonych plikach.


Cenniki detaliczne na drewno 2024 r.

Nadleśnictwo Gołąbki publikuje aktualne cenniki - na drewno pozyskane kosztem Skarbu Państwa oraz kosztem Nabywcy na 2024 r.

Z dniem 1 lutego roku Nadleśnictwo Gołąbki wprowadza nowe cenniki na drewno.

W załączeniu nowe zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Gołąbki:

 • Zarządzenie nr 9/2024 w sprawie ustalenia cennika detalicznego na drewno pozyskane kosztem Skarbu Państwa na 2024 r.
 • Zarządzenie nr 10/2024 w sprawie ustalenia cennika detalicznego na drewno pozyskane kosztem Nabywcy na 2024 r.

 


AKTUALNE TERMINY SPRZEDAŻY DREWNA

Nadleśnictwo Gołąbki informuje o aktualnych terminach i godzinach sprzedaży drewna dla nabywców indywidualnych.

Aktualna organizacja sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Gołąbki: 

Sprzedaż odbywa się w biurze Nadleśnictwa w Gołąbkach w godz. 7.30-13.00
oraz w następujących leśnictwach:

 • Leśnictwo Smolary
 • Leśnictwo Mięcierzyn
 • Leśnictwo Brudzyń
 • Leśnictwo Szczepanowo
 • Leśnictwo Niedźwiedzi Kierz
 • Leśnictwo Mierucinek
 • Leśnictwo Łysinin

W czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 7:00-10:00

Jednocześnie informujemy, że sprzedaży drewna nie będzie pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca.


Regulamin sprzedaży drewna

Z dniem 18 maja 2023 roku Nadleśnictwo Gołąbki wprowadza nowy regulamin sprzedaży detalicznej drewna, który został zawarty w Zarządzeniu nr 17/2023 z dnia 18.05.2023 r. w sprawie dokumentacji obrotu drewnem i zasad sprzedaży surowca drzewnego oraz produktów niedrzewnych w Nadleśnictwie Gołąbki.

Procedura sprzedaży drewna na podstawie cennika detalicznego i kosztem nabywcy znajduje się w załączniku.

Organizacja sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Gołąbki: 

Sprzedaż odbywa się w biurze Nadleśnictwa w Gołąbkach w godz. 7.30-13.00
oraz w następujących leśnictwach:

 • Leśnictwo Smolary
 • Leśnictwo Mięcierzyn
 • Leśnictwo Brudzyń
 • Leśnictwo Szczepanowo
 • Leśnictwo Niedźwiedzi Kierz
 • Leśnictwo Mierucinek
 • Leśnictwo Łysinin

W czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 7:00-10:00


Nowy cennik na sadzonki

Nadleśnictwo Gołąbki ogłasza aktualne cenniki sadzonek.

Z dniem 21 lutego 2023 roku wprowadza się nowe ceny sadzonek drzew i krzewów leśnych, w tym:

1) Cennik na sadzonki w wiosennym obrocie zewnętrznym sadzonkami (Zarządzenie nr 6/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gołąbki),

2) Cennik na sadzonki w wiosennym obrocie wewnętrznym z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych (Zarządzenie nr 7/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gołąbki),

3) Cennik na sadzonki w wiosennym obrocie zewnętrznym dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa do odnowień powierzchni klęskowych (Zarządzenie nr 8/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gołąbki).

 

Sprzedaż sadzonek prowadzi Gospodarstwo Szkółkarskie Mięcierzyn.

Kontakt - kom. 600 420 068


Aktualny cennik detaliczny

Nadleśnictwo Gołąbki publikuje aktualne cenniki - detaliczny i kosztem nabywcy oraz warunki techniczne na surowiec drzewny.

Z dniem 1 lipca 2023 roku Nadleśnictwo Gołąbki wprowadza nowy cennik detaliczny na drewno zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym nr 32/2023.

Aktualne pozostaje zarządzenie wewnętrzne nr 39/2020 w sprawie warunków technicznych w obrocie surowcem na drewno małowymiarowe oraz cennik na drewno pozyskane kosztem nabywcy.

W załączeniu nowe zarządzenie wewnętrzne nr 32/2023 wraz z cennikiem.