Wydarzenia Wydarzenia

Pierwszy dzień wiosny i święto lasów

21 marca to pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Po długiej zimie z tęsknotą wyczekujemy zwiastunów, powód do radości dla zmęczonych zimą i wcześnie zapadającym mrokiem. Pierwszy dzień wiosny przypada na czas równonocy wiosennej, odtąd będzie się stopniowo wydłużał kosztem nocy.

Tradycją tego dnia jest topienie lub palenie Marzanny, zwyczaj wywodzący się ze słowiańskich wierzeń pogańskich. Dawniej Marzanna uosabiała boginię śmierci, którą należało wynieść ze wsi, utopić bądź spalić. Wierzono, że symboliczne zabicie postaci uosabiającej śmierć zapewni powrót życia (wiosny) i przyniesie urodzaj na cały rok. Obecnie Marzanna nie uosabia raczej zimę, którą wyprasza się w dosadny sposób, aby zrobić miejsce wiośnie.

Po utopieniu Marzanny warto wybrać się na spacer do lasu, 21 marca jest też bowiem od 2012 roku Międzynarodowym Dniem Lasów. Święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu podnoszenia świadomości ludzi na temat znaczenia lasów dla prawidłowego funkcjonowania planety.

W tym dniu na całym świecie organizowane są akcje mające zwrócić uwagę na lasy i ich problemy. Zachęca się ludzi do sadzenia drzew, sprzątania lasów i korzystania z leśnej przestrzeni. Lasy pokrywają 1/3 lądów na Ziemi, niestety ich powierzchnia szybko się kurczy. Wyliczono, że w ciągu roku znika ponad 5 milionów hektarów lasów, to tak, jakby w ciągu sekundy znikał las o powierzchni boiska do piłki nożnej. Gdyby znikły wszystkie lasy, życie na ziemi nie mogłoby normalnie funkcjonować.

Lasy są rezerwuarem bioróżnorodności, oczyszczają powietrze i hamują zmiany klimatu wiążąc w swoich komórkach dwutlenek węgla, zapobiegają erozji gleby, utrzymują odpowiednią wilgotność gleby i powietrza, chronią przed powodziami. Dla ponad 1,6 miliarda ludzi na ziemi są one miejscem życia i źródłem utrzymania, dają schronienie, zapewniają budulec, karmią i zapewniają substancje lecznicze.

W tym dniu zachęcamy do odwiedzenia najbliższego lasu. Nadleśnictwo Gołąbki stoi otworem, zaprasza do odwiedzania swych ostępów wyposażonych w infrastrukturę dla edukacji, rekreacji i turystyki. Można spędzić trochę czasu, poznać lepiej najbliższe otoczenie, zaprzyjaźnić się z drzewami i zwierzętami.

Zabierajmy do lasu dzieci, niech od najmłodszych lat nawiązują osobisty kontakt z przyrodą, to ważne aby w przyszłości nie bały się natury, nie uznawały jej za wroga. Tylko ludzie kochający przyrodę i rozumiejący jej wartość, będą w stanie skutecznie ją chronić.

JP