Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

NABÓR ZEWNĘTRZNY NA STANOWISKO REFERENTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ADMINISTRACJI

NABÓR ZEWNĘTRZNY NA STANOWISKO REFERENTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ADMINISTRACJI

NADLEŚNICTWO GOŁĄBKI OGŁASZA NABÓR ZEWNĘTRZNY NA STANOWISKO REFERENTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ADMINISTRACJI

 

Termin i miejsce składania ofert:
- Wymagane dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy składać
w sekretariacie Nadleśnictwa Gołąbki lub przesłać pocztą w terminie
do godz. 15.00 dnia 16 września 2022 r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY- REFERENT
- W lewym górnym rogu koperty należy zamieścić czytelne imię i nazwisko
kandydata, numer telefonu oraz adres do korespondencji. W przypadku
nadesłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu dokumentów
do sekretariatu Nadleśnictwa Gołąbki.
- Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane
na adres korespondencyjny adresata.