Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Na kolejną rocznicę sowieckiej napaści …

Na kolejną rocznicę sowieckiej napaści …

Okres okupacji nie przyniósł lasom pałuckim większych strat, Niemcy uważali te tereny za swoje i nie traktowali rabunkowo. Za to tragiczne były losy wielu leśników, których nie ominęły egzekucje, aresztowania, wysiedlania. Ludzie lasu, pracując z dala od ośrodków okupacyjnej władzy, z jednej strony mieli poczucie złudnego bezpieczeństwa, z drugiej byli narażeni na prześladowania za Polskość.

Wielu przetrwało w patriotycznej postawie, ich nazwiska wymienia się dziś na chwałę polskiego ruchu oporu. Należy do nich m.in. Henryk Ostojski leśniczy z Głęboczka (1894-1987). Jako szef wywiadu i kontrwywiadu Samodzielnego Oddziału AK Obwodu Pałuki 315 - pseudonim „Borsuk”, oddał nieocenione zasługi. Będąc czynnym zawodowo leśnikiem miał dostęp do wielu informacji, dysponował konspiracyjnym lokalem, które wykorzystywano w walce z okupantem.  

Pamięci bohaterów Armii Krajowej dnia 17 września 1994 roku poświęcony został pomnik z pamiątkową tablicą przed budynkiem Nadleśnictwa Gołąbki. Fundowany przez społeczeństwo regionu, zbudowany dzięki zabiegom Społecznego Komitetu Uczczenia Pamięci Samodzielnego Oddziału AK Obwodu Pałuk 315. Okazały obelisk dumnie świadczy o historii bohaterów tej ziemi. Na jego czole przytwierdzono okolicznościową tablicę z napisem - „Żołnierzom Samodzielnego Oddzielnego Oddziału Armii Krajowej Obwodu Pałuk 315. Partyzantom lasów Nadleśnictwa Gołąbki i współdziałającym z nimi mieszkańcom - w hołdzie Rodacy”.

Corocznie, dnia 17 września odbywają się tu okolicznościowe obchody, spotkania działaczy, kombatantów, okolicznej ludności. W 82. rocznicę napaści Sowietów na Polskę przy pomniku odbywa się uroczystość dla uczczenia tych wydarzeń. W ten dzień, na skwerze obok siedziby Nadleśnictwa, zbierają się uczestnicy. W tym roku mniej liczne grono z uwagi na ograniczenia epidemiologiczne. Niestety trzeba było zrezygnować z wielu delegacji, pocztów sztandarowych, gromadnie reprezentowanej młodzieży szkolnej. Pośród oficjeli jak zawsze obecni są przedstawiciele miejscowych samorządów, placówek szkolnych, służb mundurowych i ZHP.

Gości wita Nadleśniczy N. Gołąbki - Benedykt Sadowski, po czym zaprasza do zabrania głosu współgospodarza uroczystości - Pana Franciszka Szafrańskiego, Prezesa Żnińskiego Koła ŚZŻAK, który poprowadzi dalszą część uroczystości. Pan Prezes wspomina najważniejsze wydarzenia związane z napaścią sowiecką na Polskę. Gehenna żołnierzy wrześniowej kampanii została spotęgowana przez dwa zbrodnicze totalitaryzmy. Przegrana wojna obronna zmusiła wszystkich, który na sercu leżała przyszłość Ojczyzny, do wstępowania w podziemne struktury Państwa Polskiego. Walka z agresorami kosztowała wiele cierpień, stratę najlepszych synów i córy, eksterminację inteligencji, ogromnej liczby obywateli. Wyzwolenie spod okupacji niemieckiej przez Armię Czerwoną nie można nazywać przynoszeniem wolności, gdyż ci żołnierze sami jej nie mieli. Pan F. Szafrański wspomnia z imienia i nazwiska bojowników o wolność, partyzantów spod sztandarów AK z regionu Pałuki. Będąc w tym dniu razem, pod pamiątkowym obeliskiem, oddajemy im hołd, dziękujemy za ofiarę, jaką złożyli dla następnych pokoleń.  

Następnie delegacje złożą pod pomnikiem kwiaty, zapłoną okolicznościowe znicze, pomnik zostanie przybrany wieńcami. Kolejno 3-sosobowe delegacje reprezentujące Związek Żołnierzy AK, samorządy, szkoły, służby mundurowe, Nadleśnictwo Gołąbki, przystąpią do składania wiązanek i wieńców, oddadzą hołd bojownikom.

Na koniec uroczystości Nadleśniczy Nadleśnictwa B. Sadowski jak zawsze dziękuje wszystkim za udział, kieruje do zebranych skierował słowa wdzięczności za patriotyczną manifestację. Po zakończeniu oficjalnej części odbędzie się spotkanie uczestników z leśnikami. Będzie okazja przekonać się, że podobne uroczystości to okazja do przywołania historycznej prawdy o wydarzeniach sprzed 82 lat. Przekazywana w ten sposób społeczna postawa jest cenną nauką nie tylko dla młodszego pokolenia.

JP