Wydarzenia Wydarzenia

Dzień Ziemi

Nazywany też Świętem Ziemi lub Światowym Dniem Ziemi i obchodzony jest w chwili wiosennego zrównania dnia i nocy. Wyróżnia się tym, że na obu półkulach dzień i noc trwa tyle samo. Podejmowany jest w różnych krajach, zaś globalnie obchodzony od 1990 roku zmobilizował miliony, otworzył drogę do Szczytu Ziemi w Rio. Pod hasłami Dnia Ziemi podejmowana jest walka o ograniczenie emisji CO2 na rzecz odnawialnych źródeł energii. Okazuje się, że idea troski o naszą planetę łączy niezależnie od narodowości, wyznania, zawodu i wieku.

Święto jest okazją do nagłośnienia problemów Ziemi, domagania się od wszystkich ludzi aktywności na rzecz ochrony jej zasobów. Na pewno takim konkretnym działaniem jest sadzenie drzew. Przed pandemią w wielu miastach i gminach organizowane były pikniki rodzinne i festyny, podczas których mieszkańcy mogą angażowali się w sprawy ekologiczne. Zapraszane były firmy, instytucje zajmujące się kwestiami środowiskowymi.

Organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska przygotowywały pikiety, konkursy, zabawy, także warsztaty edukacyjne i plastyczne dla najmłodszych. Czas zagrożenia koronawirusem, zagrożenia pandemiczne, ograniczyły do minimum zgromadzenia na rzecz działań zdalnych. W tej sytuacji większość przedsięwzięć koncentruje się wirtualnie na edukacji, zachęcaniu do proekologicznych zachowań. Poczynając od siebie, każdy z nas może zrobić coś dobrego dla najbliższego otoczenia. 

W ramach akcji proekologicznych w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych pojawiają się środowiskowe tematy w ramach nauczania zdalnego. W mediach promowane są zasady oszczędzania energii, zastępowania odnawialnymi źródłami. Pojawiają się ogłoszenia, plakaty, hasła, jak: gaś światło, czy oszczędzaj wodę. Przed pandemią coraz częściej zamiast lekcji przyrody, czy geografii, dzieci brały udział w apelach, projektach związanych z akcją „sprzątania świata”. Organizowane były wyjścia do parków i lasów, gdzie odbywało się zbieranie odpadów. Dobry przykład, pożyteczny uczynek, uczą  zachowania czystości poczynając od miejsca zamieszkania.

W każdej akcji o podobnym charakterze nie brakowało również leśników, którym bogactwo polskiej przyrody leży na sercu. Aby lasy mogły dobrze spełniać swoje funkcje niezbędna jest ich fachowa praca. Swój udział w tym dziele mają również ludzie w zielonych mundurach z Nadleśnictwa Gołąbki. Sadzą co roku ok. miliona młodych drzewek, z których wyrastają kolejne pokolenia lasu. Z dumą możemy powiedzieć, że mamy udział w powiększaniu przyrodniczych zasobów kraju.

Wszyscy mamy wpływ na kondycję i wygląd otaczających lasów, dlatego tak ważne jest byśmy nauczyli się odpowiedzialnie z nich korzystać.  Czas epidemii nie sprzyja organizacji przedsięwzięć promujących podobne wydarzenia. Co roku leśnicy starali się zaznaczyć swój udział podczas centralnych obchodów w Warszawie, szeregiem inicjatyw w swym regionie. Teraz musi nam wystarczyć przywołanie tematu, rachunek skuteczności działań na rzecz planety, a co najważniejsze dla naszej małej ojczyzny.

Właśnie trwa wiosenna kampania odnowieniowa, powstają nowe pokolenia lasu. Ten wkład leśników jest niezmienny, co roku przekazujemy dla następnych pokoleń obowiązek powiększania zasobów przyrodniczych. Dzień Ziemi jest okazją, aby podkreślić udział całej społeczności w ochronie naturalnego środowiska.    

JP