Wydarzenia Wydarzenia

Dzień Leśnika i Drzewiarza ...

Dzień Leśnika i Drzewiarza to święto ruchome, czasem sami leśnicy mają kłopot z ustaleniem konkretnej daty. Kalendarz ekologiczny najczęściej podaje datę 5 kwietnia, a tymczasem ...

Obchodzony jest parę razy w roku, różne źródła podają: 5 kwietnia, 5 maja, pierwsza niedziela czerwca, 4 października (światowy dzień leśnika). Po tym, jak Dzień Leśnika obchodzony był w pierwszą niedzielę kwietnia, zaproponowano, aby była to pierwsza niedziela maja. W końcu ze względów praktycznych (koniec nasadzeń) przeniesiono go na pierwszą niedzielę czerwca. Wydawane są kalendarze, które wskazują także na 2 czerwca. Niektórzy na użytek własny przyhołubili sobie dzień św Huberta patrona myśliwych, tj. 3 listopada.

W czasie święta w całej Polsce trwa akcja sadzenia lasu, kraj zielenieje milionami młodych drzewek. Leśnicy w społeczeństwie cieszą się sporym szacunkiem, chronią bogactwo przyrodnicze, zapewniają możliwość wypełniania licznych funkcji ekologicznych, społecznych i gospodarczych. To duża odpowiedzialność, ale także satysfakcja z dobrze wykonanej pracy. Las jest nie tylko miejscem dzikiej przyrody, to również obszar, gdzie każdy z nas może odpoczywać, poszukiwać natchnienia i wytchnienia.

W Służbie Leśnej kluczowym pracownikiem jest leśniczy, podwładny bezpośrednio zastępcy nadleśniczego (wiceszefa nadleśnictwa) i przełożony podleśniczego. Sprawuje opiekę nad powierzonym leśnictwem, gdzie prowadzi gospodarkę leśną na podstawie planu urządzania lasu. W tym celu musi zdobyć odpowiednie wykształcenie zawodowe obejmujące zagadnienia ochrony lasu, użytkowania lasu, urządzania lasu, łowiectwa, hodowli lasu, ekologii, ochrony przyrody, zarządzania środowiskiem, merketnigu, z zakresu administracji.

Na gospodarkę leśną składają się działania związane z utrzymaniem trwałości drzewostanów w warunkach ich eksploatacji, w tym: hodowla, ochrona, utrzymanie i powiększanie zasobów leśnych, zrównoważone użytkowanie. Współczesne polskie leśnictwo urządzone jest według zasad powszechnej ochrony lasów, trwałości utrzymania lasów, ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji, powiększania zasobów. Realizacja odbywa się w oparciu o ustawę, politykę leśną Państwa, ustawę o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju, konwencje i międzynarodowe zalecenia.

Świadomość tego, jaką rolę spełniają lasy w naszym życiu jest niezwykle ważna. Lasy dają nie tylko cenny surowiec i pożytki w postaci np. jagód czy grzybów, ale też spełniają wiele innych funkcji. Wymieńmy kilka najważniejszych: dają tlen, zapobiegają powodziom, oczyszczają powietrze, magazynują dwutlenek węgla, oferują miejsce odpoczynku czy uprawiania turystyki i oczywiście są środowiskiem życia wielu organizmów. Jedna dorosła sosna produkuje tlen niezbędny do życia trzech osób! Łącznie lasy Ziemi zaspokajają połowę zapotrzebowania na tlen wszystkich ludzi i zwierząt, produkując go rocznie około 26 mld ton. Bez lasów z pewnością nie moglibyśmy przetrwać.

W Polsce lasy porastają ok. 30 % powierzchni, co jest wskaźnikiem bliskim średniej europejskiej. Lesistość na naszym kontynencie za sprawą leśników stopniowo rośnie. Podobnie zwiększa się systematycznie udział gatunków liściastych, wzrasta wiek drzewostanów. To wszystko może nas cieszyć, jednak pamiętajmy, że w skali globu sytuacja nie jest tak korzystna. Lasy, od których bezpośrednio zależy nasze życie, czyli lasy deszczowe i tropikalne są nadmiernie eksploatowane. W ciągu ostatnich 50 lat prawie połowa znikła z powierzchni Ziemi. Pamiętajmy, że ponad połowa wszystkich gatunków organizmów żywych zamieszkuje właśnie te lasy. Tracąc je bezpowrotnie tracimy życie na naszej planecie. Dlaczego się to dzieje? Jedną z głównych przyczyn jest zamienianie obszarów leśnych na pastwiska dla bydła, ponieważ zapotrzebowanie na mięso ciągle wzrasta. To kolejny powód, dla którego powinniśmy gruntownie przemyśleć nasze nawyki żywieniowe.

Znaczący wpływ na warunki prowadzenia gospodarki leśnej mają przepisy ustawy o ochronie przyrody. Tysiące obiektów prawnie chronionych znajduje się na terenie Lasów Państwowych a zadania ochronne wykonywane są rękoma leśników. Ma w tym swój udział również lokalna społeczność, jest wiele przykładów angażowania się ludzi dobrej woli we wspólne projekty.

Szanujmy zatem zielone obszary, bowiem las rośnie dziesiątki lat, można go zniszczyć w ciągu kilku miesięcy. Już sami doświadczyliśmy, że siłami natury może wystarczyć nawet pół godziny. Nawałnica z sierpnia 2017 roku, która przeszła nad całą zachodnią Polską, zniszczyła ok. 10 mln m3 drewna, położyła pokotem drzewostany na powierzchni ok. 40 tys. ha. Pamiętając o tych siłach przyrody z pokorą podchodzimy do codziennych obowiązków. Przebudowujemy nasze lasy wzbogacając ich różnorodność gatunkową oraz odporność biologiczną. Troską leśników jest przekazanie zasobów przyrodniczych następnym pokoleniom w coraz lepszym stanie, nie tylko od święta.

JP