Zanocuj w lesie

Miło nam powitać Państwa w lesie zarządzanym przez Nadleśnictwo Gołąbki. Zanim oddacie się Państwo relaksowi na łonie natury, prosimy o zapoznanie się z regułami korzystania z udostępnionych terenów. Ufamy, że pozostawicie Państwo to miejsce bez uszczerbku dla przyrody.

Nadleśnictwo Gołąbki przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Na terenie Nadleśnictwa Gołąbki wyznaczono teren, gdzie można zanocować, liczy on sobie ok. 1400 ha. Celem jest umożliwienie rozproszonego biwakowania, gdzie nie ma przygotowanej infrastruktury technicznej. Na całej powierzchni chętni do nocowania będą mogli to robić zgodnie z ustalonym regulaminem.

Lokalizacja widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji mBDL (Android i IOS), z menu wybierz:  mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym nr 21/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gołąbki uruchomiono program ,,Zanocuj w lesie", na potrzeby którego wyznaczono następujące obszary na terenie leśnictw:

  • Leśnictwo Długi Bród, oddziały leśne nr: 213-214, 230-231, 248
  • Leśnictwo Smolary, oddziały leśne nr: 211-212, 223-229, 241-247, 259-263
  • Leśnictwo Łysinin, oddziały leśne nr: 88-91, 96-99, 105-110

 

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

1. Regulaminem korzystania z obszaru.

2. Informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą. Rozpalenie ogniska jest możliwe jedynie w miejscach do tego wyznaczonych przez nadleśniczego. Jeśli zależy Ci na rozpaleniu ognia, zaplanuj wycieczkę tak, aby uwzględniała miejsca do tego przeznaczone. Wyznaczonym miejsce do rozniecania ognia na terenie Leśnictwa Jeziora – oddział leśny nr 116k. Jest możliwość zakupu opału w miejscowym leśnictwie. Pozyskiwanie opału do rozpalenia ognia czy budowy konstrukcji obozowych jest zabronione.

Uwaga! Od 2022 r. dopuszcza się możliwość używania kuchenek gazowych na wszystkich obszarach objętych programem.

3. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.

4. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu https://czaswlas.pl/mapa

5. Z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu

6. Z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków, które będą oznakowane następująco:

„….”zostaje czasowo zamknięty. Na znaku będzie podany termin obowiązywania.

7. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar, na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 

Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza oraz przesłanie go na adres golabki@torun.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w Nadleśnictwie Gołąbki: Katarzyna Chmielik 535-231-626