Wydawca treści Wydawca treści

Położenie nadleśnictwa

Nadleśnictwo Gołąbki jest jedną z 27 jednostek nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu.

Nadleśnictwo Gołąbki w obecnych granicach utworzone zostało na podstawie zarządzenia nr 67/72 Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 22.11.1972 r. „w sprawie likwidacji, zmiany siedziby i zasięgu terytorialnego nadleśnictw i jednostek szczególnych”. Podstawą było Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 15.11.1972 r. Nadleśnictwo podzielone jest na dwa obręby leśne: Gołąbki i Szczepanowo. Obręb Gołąbki obejmuje południową i zachodnią część zasięgu nadleśnictwa. Obręb ten podzielony jest na siedem leśnictw.

Natomiast obręb Szczepanowo obejmuje północną i wschodnią część nadleśnictwa, obręb ten podzielony jest na cztery leśnictwa.

 

Nadleśnictwo Gołąbki graniczy z Nadleśnictwami: Szubin, Solec Kujawski, Gniewkowo, Miradz (RDLP Toruń) oraz Gniezno (RDLP Poznań) i Durowo (RDLP Piła).

                                                           

 

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Gołąbki nie ma lasów sąsiednich nadleśnictw. Lasy nie będące
w zarz
ądzie Lasów Państwowych zajmują 2082,07 ha, co stanowi około 12,3 % wszystkich lasów
na omawianym obszarze. W tym lasy nadzorowane przez nadle
śnictwo zajmują powierzchnię 1971,28ha.