Przystanek 5 - ols Przystanek 5 - ols

Pod tą nazwą kryje się las olchowy (olszowy) porastający żyzne, bagienne siedliska, o wysokim poziomie wody stojącej.  Drzewostan porastający ols budowany jest w większości przez olszę czarną, mającą zazwyczaj postać strzelistego, smukłego drzewa o ciemnej korze. Mogą towarzyszyć jej brzoza omszona, topola osika, dąb szypułkowy, jesion wyniosły, świerk pospolity i wiąz. Drzewa rosną tu kępowo na niewielkich wzniesieniach, a dolinki okresowo wypełnia woda i porasta roślinność bagienna.

Drugie piętro występuje rzadko i jest tworzone przeważnie przez olsze wyrastające z odrośli. Ols charakteryzuje się bardzo silnym uwilgotnieniem. Warstwa krzewów na ogół jest słabo rozwinięta i tworzy ją głównie kruszyna pospolita. Warstwę zieloną, zazwyczaj bardzo bujną, tworzą turzyce, trawy, kosaciec żółty, paprocie, jaskier rozłogowy i wiele innych. Ols jest jednym z najpiękniejszych, choć jednocześnie najbardziej niedostępnych i mało przyjaznych dla człowieka typów lasu. W olsie nie ma dróg i już po zrobieniu pierwszych kilku kroków wiemy, że wędrówka po nim nie będzie zwykłym spacerem. Potocznie olsy nazywane są często „lasami na kępach".

Kępy takie stanowią jakby cokoły dla rosnących drzew i mogą osiągnąć znaczne rozmiary. Poszczególne kępy znajdują się nieraz w znacznej odległości od siebie. Ze względu na swoją niedostępność, były słabiej penetrowane przez ludzi i w mniejszym stopniu niż inne typy lasu wykorzystywane jako źródło drewna. Przez długie wieki rozległe olsy i bagna stanowiły naturalną przeszkodę, trudną do przebycia dla ewentualnych wrogów, co niejednokrotnie pokazała historia.

Również dziś przemierzanie olsów jest trudne. Do ciężkich warunków terenowych dochodzą także inne uciążliwości – np. nieprzeliczone roje komarów i meszek. Dlatego, nawet spośród ludzi interesujących się przyrodą, większość zna wnętrza lasów bagiennych najczęściej z fotografii i opisów.

Dla zachowania tych ekosystemów jest to korzystne: przynajmniej częściowo chroni je przed presją człowieka. Na pewno jednak, dla każdego wrażliwego na piękno przyrody człowieka, pobyt w prawdziwym, naturalnym olsie będzie niezapomnianym przeżyciem.