Przystanek 2 - warstwowa budowa lasu Przystanek 2 - warstwowa budowa lasu

Las jest zbiorowiskiem wielu gatunków roślin, które układają się zazwyczaj w trzy wyraźne dające się zauważyć warstwy: runo, podszyt i korony drzew. Stanowią one miejsce życia dla zwierząt, będących nieodzownym elementem ekosystemu leśnego. Poszczególne piętra różnią się składem gatunkowym, który warunkowany jest głównie siedliskiem.

Dla przykładu w lesie mieszanym świeżym, w górnej warstwie, rosną głównie dęby, buki, sosny, w podszycie występują krzewy, np.: leszczyna, czeremcha, jarząb pospolity i głóg. Runo tworzą między innymi: zawilec gajowy, przylaszczka pospolita, gwiazdnica wielokwiatowa, dąbrówka rozłogowa, perłówka zwisła i wiele innych gatunków.