Wydawca treści Wydawca treści

Położenie pod względem przyrodniczo-leśnym i geobotanicznym Nadleśnictwa Gołąbki

 

Obszar Nadleśnictwa Gołąbki według regionalizacji przyrodniczo-leśnej (R. Zielony. Warszawa 2010r. - CILP) położony jest w III Krainie Wielkopolsko- Pomorskiej,
w mezoregionach:

  • Pojezierzy Wielkopolskich (20) – obejmujący wszystkie grunty

znajdujące się w stanie posiadania Nadleśnictwa Gołąbki i niemalże cały zasięg terytorialny;

  • Równiny Opalenicko-Wrzesińskiej (24) – znajdujący się w południowej części zasięgu nadleśnictwa. Stanowi niewielki fragment, w zasięgu którego nie ma gruntów będących własnością Nadleśnictwa Gołąbki.

 

 

Według regionalizacji fizycznogeograficznej (Kondracki J. 2002) omawiany obszar został zaliczony do następujących jednostek systematycznych:

Obszar : Europa Zachodnia                                                                          1

  Podobszar : Pozaalpejska Europa Zachodnia                                             3

    Prowincja : Niż Środkowoeuropejski                                                       31

      Podprowincja : Pojezierza Południowobałtyckie                                   314-316

        Makroregion : Pojezierze Wielkopolsko-Kujawskiego                       315.5

          Mezoregion : Pojezierza Gnieźnieńskiego                                         315.54

 

Według regionalizacji geobotanicznej (Szafer W. 1972) obszar Nadleśnictwa Gołąbki zalicza się do:

Dział : Bałtycki                                                                                             A

  Poddział : Pas Wielkich Dolin                                                                   A2

    Kraina : Wielkopolsko-Kujawska                                                            7

      Okręg : Poznańsko-Gnieźnieński                                                           c

        Okręg : Kujawski                                                                                  d