Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Ogłoszenie - wolne stanowisko pracy

Ogłoszenie - wolne stanowisko pracy

NADLEŚNICTWO GOŁĄBKI OGŁASZA NABÓR ZEWNĘTRZNY NA STANOWISKO REFERENTA DS. INWESTYCJI I REMONTÓW

Zatrudnimy pracownika w administracji biurowej po spełnieniu następujących wymagań:

1. Wymagania formalne

   •   wykształcenie średnie

   •   doświadczenie zawodowe - minimum 1 rok pracy

2. Wymagania preferowane

   •   wykształcenie średnie lub wyższe

   •   biegła znajomość obsługi komputera

   •   prawo jazdy kat. B

   •   znajomośc przepisów ustawy Prawo budowlane

   •   doświadczenie zawodowe w przygotowaniu i/lub realizacji zadań budowlanych

   •   uprawnienia budowlane

  •   znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, Prawo wodne
  •   umiejętność czytania dokumentacji projektowej i znajomość zasad kosztorysowania
  •   umiejętność pracy z mapą tradycyjną i numeryczną
  •   kończone kursy i szkolenia w zakresie budownictwa, mapy numerycznej, geodezji, kartografii.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w wersji papierowej należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Gołąbki

lub przesłać pocztą w terminie do dnia 30 lipca 2021 r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

/NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY- REFERENT DS. INWESTYCJI I REMONTÓW.

Pozostałe wymogi formalne, w tym zakres obowiązków, wymagane dokumenty, warunki zatridnienia, podajemy w załączonym ogłoszeniu.

Benedykt Sadowski

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gołąbki