O nadleśnictwie

Nadleśnictwo Gołąbki jest jedną z 27 jednostek nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu.

Hodowla lasu

Działania leśników powodują, że lasy zajmują coraz większą powierzchnię i są coraz starsze i zasobniejsze, przez co mogą lepiej pełnić wielorakie funkcje zarówno dla przyrody, jak i dla człowieka.

Ochrona lasu

Zadaniem współczesnego leśnika jest stosowanie wszelkich możliwych środków, by ochronić las przed zniszczeniem, a celem jest doprowadzenie go do stanu zbliżonego do naturalnego, gwarantującemu mu pełne zdrowie.

Łowiectwo

Afrykański pomór świń (ASF) to zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Na zarażenie nie są wrażliwi ludzie, wirus nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Najczęstszym sposobem infekcji jest kontakt z zakażonymi zwierzętami. Na obszarach o wysokim zagęszczeniu gospodarstw hodowlanych, rozprzestrzenianie się wirusa między stadami jest ułatwione. Najczęściej za pośrednictwem odwiedzających zagrodę, przez zakażoną paszę, wodę, wyposażenie oraz skarmianie zwierząt odpadami.

Ochrona przyrody

W/g ustawy o ochronie przyrody pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców drewna, poddała się ocenie w systemie certyfikacji PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification).