O nadleśnictwie

Nadleśnictwo Gołąbki jest jedną z 27 jednostek nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu.

Hodowla lasu

Działania leśników powodują, że lasy zajmują coraz większą powierzchnię i są coraz starsze i zasobniejsze, przez co mogą lepiej pełnić wielorakie funkcje zarówno dla przyrody, jak i dla człowieka.

Ochrona lasu

Dwa dystanse- 5 i 15 km, 3 jeziora, 421 zawodników, a to wszystko w naszym lesie. Już po raz dziewiętnasty na terenie Nadleśnictwa Gołąbki odbył się Zimowy Bieg Trzech Jezior. Gdyby nie pandemia, tegoroczne wydarzenie byłoby jubileuszowym XX biegiem zorganizowanym przez Urząd Miejski i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie.

Łowiectwo

Pojęcie gospodarki łowieckiej obejmuje planowe i skoordynowane działania związane z ochroną zwierząt łownych i gospodarowaniem ich zasobami zgodnie z zasadami ekologii oraz założeniami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. W ramach łowiectwa podejmowane są działania mające na celu zachowanie różnorodności populacji zwierząt łownych poprzez ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego w którym występuje, regulację jej stanu ilościowego uwzględniającego zachowanie równowagi ekologicznej jak i działania zmierzające do podtrzymania i krzewienia tradycji i kultury łowieckiej.

Ochrona przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Gołąbki znajdują się obecnie 32 pomniki przyrody

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców drewna, poddała się ocenie w systemie certyfikacji PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification).