Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Obiekty edukacyjne Nadleśnictwa Gołąbki

Najpopularniejszą formą edukacji leśnej są lekcje terenowe, czyli spotkania leśników ze szkolnymi grupami. Wiodąca rolę pełni tu piesza ścieżka przyrodniczo-leśna Dolina rzeki Gąsawki, położona w urokliwym zakątku Leśnictwa Oćwieka. W przeważającej części przebiega przez malownicze tereny leśne, ukształtowane przez meandrującą rzekę Gąsawkę. Dla zainteresowanych przygotowano 11 przystanków, na których prezentowane są m.in. zagadnienia ochrony przyrody, zagospodarowania lasu oraz małej retencji wodnej. Obiektami wykorzystywanymi w edukacji są również izby i wiaty edukacyjne. Dużym zainteresowaniem cieszy się Leśnictwo Szczepanowo i Jeziora, a to z uwagi na ciekawe opowieści o lesie miejscowego leśniczego,

Niektórzy mimo wszystko rezygnują z bezpiecznego miejsca zamieszkania, z nastaniem ciepłej wiosny szukają wytchnienia w lesie. Musimy jednak z tyłu głowy mieć świadomość panującej epidemii koronawirusa, na każdym kroku przestrzegać rygorów i zaleceń władz sanitarnych, kierować się zdrowym rozsądkiem. Przed wejściem do lasu rozglądamy się, tradycyjne obszary, mogą być już zajęte przez innych amatorów świeżego powietrza. W aktualnej sytuacji każde gromadzenie się ludzi w jednym miejscu, grupka rodzinna lub znajomych, to zagrożenie transmisji koronawirusa, prowokowanie losu. Lepiej kilka razy się rozejrzeć, sprawdzić najbliższe otoczenie, dopiero wtedy decydować się na spacer, truchtanie, przełajowe biegi.

To dlatego lesnicy z Gołąbek doradzają rezygnację z często odwiedzanych obiektów przyrodniczych, edukacyjnych i turystycznych. Z powodu rutynowego wędrowania przez miłośników natury i rekreacji sami możemy być sprawcami nieszczęścia dla siebie i przypadkowo napotkanych osób. Warto zatem wybrać ścieżkę, leśne dukty, nie uczęszczane, puste o tej porze roku. Ścieżka edukacyjna "Dolina rzeki Gąsawka" w Leśnictwie Oćwieka, ścieżka rekreacyjna PZU na Babie, w cieplejsze weekendy mogą być obłożone amatorami. Trudno zachować w takiej sytuacji przestrzegać  warunków sanitarnych i ostrożnościowych zalecanych przez władze.

Jeśli już musimy szukajmy własnego miejsca dla siebie, w bezpiecznej odległości od innych. Leśnicy zalecają w takich przypadkach poszukiwania kompleksów mniej odwiedzanych przez ludzi. Okazuje się, że las nie w każdym przypadku stanowi bezpieczną ostoję zdrowia i spokoju. Tylko od nas samych zależy, czy wyjście z domu podczas epidemii będzie upragnionym przewietrzeniem się, czy zakończy się kłopotami.

1. Domek Pilotów w Annowie.

Na terenie leśnego lądowiska w Annowie leśnicy prowadzą edukację dla dzieci i młodzieży, ale również dla osób dorosłych. Zajęcia terenowe organizowane są w oparciu o zadaszenia z ławkami oraz miejsce na ognisko. W otoczeniu znajduje się kilka tablic dydaktycznych z tematami prezentującymi walory przyrodnicze Nadleśnictwa, wykorzystywane przez edukatorów. Sam Domek Pilotów spełnia funkcję kwatery wypoczynkowej wynajmowanej w sezonie letnim.

Niestety sam obiekt oraz ścieżka nie spełniają wszystkich wymogów poruszania się dla niepełnosprawnych. Utwardzony teren pozwala na poruszanie się wózków przystosowanych do gruntowych nawierzchni (nieulepszonych). Dojazd do obiektu od strony Szczepanowa w kierunku Wiktorowa, Ostrówce.

 

Znajduje się tam 8 miejsc noclegowych, parking dal pojazdów i mały plac zabaw dla dzieci. Do obiektu przylega lądowisko polowe dla samolotów rolniczych wykonujących zabiegi agrolotnicze i patrolowe związane m.in. z ochroną przeciwpożarową lasów. Ze względu na odległość i peryferyjne położenie Domku Pilotów należy z wyprzedzeniem wnioskować o zajęcia edukacyjne w celu uzgodnienia zajętości obiektu i zapewnienia leśnego edukatora. Jednorazowa pojemność edukacyjna obiektu – ok. 40 uczestników (autokar).

2. Ścieżka edukacyjna Dolina rzeki Gąsawki.

Położona na terenie Leśnictwa Oćwieka, w pobliżu Jez. Oćwieckiego, w malowniczo pofałdowanym terenie z starodrzewem typu grądowego, wzdłuż doliny rzeki Gąsawka. Ścieżka posiada kształt wydłużonej pętli, przygotowana została przede wszystkim dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych przybywających do lasu w celach rekreacyjnych i turystycznych. Można tu sporo dowiedzieć się o sposobach ochrony przyrody, ale również zapoznać się z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi gospodarki leśnej, takimi jak ochrona lasu przed szkodliwymi owadami, melioracje wodne w lasach, czy bardzo istotnymi dla trwałości lasów zagadnieniami nasiennictwa drzew leśnych.

Nawierzchnia gruntowa, przeszkody (korzenie) oraz uskoki terenowe nie pozwalają na swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Wózek z pomocą opiekuna może pokonać odcinek początkowy ścieżki pod warunkiem dostosowania opon. 

 

 

Na trasie zainstalowano 11 przystanków wyposażonych w tablice poglądowe z opisem prezentowanego tematu, który najczęściej jest rozwijany w miarę potrzeb na zamówienie zorganizowanych grup. Długość ścieżki - ok. 1800 m, przewidywany czas spacerowego przejścia – ok. 1-1.5 godz., jest możliwość zaparkowania autobusu szkolnego lub wycieczkowego. Grupa zajęciowa liczy ok. 20 osób pod opieką edukatora i szkolnego opiekuna. Kilkunastu minutowa odległość między poszczególnymi gromadkami dzieci wymaga obecności na trasie najwyżej 4 grup, tj. łącznie max. 2 autokary szkolne. Dojazd do obiektu od strony miejscowości Oćwieka lub Chomiąża Szlachecka, możliwy również drogą leśną od biura Nadleśnictwa w kierunku północnym.

3. Izba edukacyjna w Szczepanowie.

 

Izbę urządzono przy kancelarii Leśnictwa Szczepanowo. Pomieszczenie wyposażono w eksponaty wybranych zwierząt leśnych. Największe wrażenie robi dwuletni okaz wilka, który został wypreparowany po wypadku komunikacyjnym. Izba posiada podstawowe meble dla dzieci i młodzieży oraz materiały i pomoce edukacyjne. Podczas niepogody możliwe są zajęcia pod dachem, najczęściej jednak miejscowy leśniczy zabiera gromadkę dzieci do lasu.

Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych napotyka na przeszkody architektoniczne. Leśniczówka Szczepanowo to typowa osada leśna ze schodsami i progami, ma już swoje lata i nikt wcześniej nie pomyślał o takim udostępnienie. W tym przypadku równiez będzie potrzebna pomoc opiekuna w celu dotarcia do pomieszczenia eduakcyjnego w kancelarii.

 

 

Ma swoją ścieżkę terenową, na której omawia tematykę rodzimych gatunków drzew, roślin chronionych, miejscowych ptaków z uwzględnieniem szponiastych. W zanadrzu ma również gry i zagadki leśne połączone z drobnymi upominkami edukacyjnymi. Zajęcia z leśniczym najczęściej trwają 1-2 godziny lekcyjne. Zależnie od aktywności towarzyszących nauczycieli rozwijane są tematy odpowiadające na zainteresowania i zapytania młodzieży szkolnej. Pojemność salki edukacyjnej zapewnia udział ok. 30 osób. Dojazd do leśniczówki dość łatwy, w samej miejscowości Szczepanowo, zgodnie ze znakiem informacyjnym należy skierować się asfaltową drogą na wschód, do leśniczówki. 

4. Ekspozycja edukacyjna w Gołąbkach.

 

W biurze Nadleśnictwa w Gołąbkach przystosowano salę narad do pełnienia funkcji sali edukacyjnej. Wyposażenie w sprzęt audiowizualny i konferencyjny umożliwia przeprowadzenie różnych form zajęć edukacyjnych dla zainteresowanych grup liczących ok. 70 osób. Może to być prelekcja, wykład, pogadanka, prezentacja multimedialna, spotkanie z leśnikiem. W sali znajduje się eksponat kolejnego wilka zagospodarowanego przez preparatora po drogowej kolizji, w podobnym wieku. Robi wrażanie, zwłaszcza na najmłodszych, przed okazałymi kłami wszyscy czują respekt!.

 

 

W pomieszczeniu znajduje się również ekspozycja trofeów, pamiątek i historycznych dokumentów związanych z osiągnięciami zawodowymi, sportowymi, łowieckimi, konkursowymi, strzeleckimi i wędkarskimi pracowników, za okres kilkunastu lat. W przeszklonych szafach zgromadzono puchary, okolicznościowe medale, dyplomy, edukacyjne gadżety, pamiątkowe przedmioty, historyczne fotografie, publikacje i dokumenty. Zbiór tylu pamiątek w jednym miejscu świadczy nie tylko o dorobku załogi, jest również przeglądem osiągnięć pracowników oraz historii funkcjonowania Nadleśnictwa.

Ekspzycja mieści na piętrze biura, wejście po dość stromych schodach nie jest dostosowane dla osób z nipełnosprawnościami ruchowymi. Konieczna jest pomoc przynajmniej dwóch opiekunów przy dźwiganiu wózka. Siedziba Nadleśnictwa jest oznakowana od wszystkich stron dojazdowych tabliczkami informacyjnymi. Podczas kierowania się przy pomocy GPS należy zwrócić uwagę na właściwy kierunek ze względu na blisko położoną miejscowość o tej samej nazwie.

5. Wiaty edukacyjne położone przy leśniczówkach Mierucinek (oddz. 175k), Szczepanowo (oddz. 46j), Oćwieka (oddz. 5h), Jeziora (oddz.122r).

 

 

Drewniana konstrukcja, powtarzalna architektura, charakterystyczna dla regionu. Wyposażenie wiat, oprócz zadaszenia obejmuje ławostoły, kosze na śmieci i miejsce spotkań. Pod wiatą jest szansa na zajęcia dla mniejszych grup podczas niepogody, podsumowanie zajęć, omówienie programu, zaprezentowanie tematów. Są najczęściej początkiem wycieczki do najbliższego lasu, gdzie leśniczy prezentuje leśne krajobrazy, na łonie przyrody tłumaczy przyrodnicze zjawiska, pokazuje rodzime gatunki drzew i krzewów. Wiaty edukacyjne integrują mniejsze grupy szkolne, pozwalają na zmienne formy zajęć oraz częściowe uniezależnienie od warunków pogodowych. Ze względu na pojemność obiektów, skuteczność edukacyjnego przekazu i nadzorowania, optymalna wielkość grupy to ok. 25 osób.

Wiaty są dostępne w warunkach terenowych dla wózkód dostosowanych do poruszania się po nawierzchniach gruntowych nieutwardzonych. Bezposrednie sąsiedztwo miejsc postoju pojazdów umozliwia jednak komunikację na miejsce spotkan i zajęć edukacyjnych. Wiaty edukacyjne położone sa przy samych leśniczówkach, nie ma większego problemu z odnalezieniem kierunku podanego zgodnie z adresem na stronie internetowej Nadleśnictwa.

Niektórzy mimo wszystko rezygnują z bezpiecznego miejsca zamieszkania, z nastaniem ciepłej wiosny szukają wytchnienia w lesie. Musimy jednak z tyłu głowy mieć świadomość panującej epidemii koronawirusa, na każdym kroku przestrzegać rygorów i zaleceń władz sanitarnych, kierować się zdrowym rozsądkiem. Przed wejściem do lasu rozglądamy się, tradycyjne obszary, mogą być już zajęte przez innych amatorów świeżego powietrza. W aktualnej sytuacji każde gromadzenie się ludzi w jednym miejscu, grupka rodzinna lub znajomych, to zagrożenie transmisji koronawirusa, prowokowanie losu. Lepiej kilka razy się rozejrzeć, sprawdzić najbliższe otoczenie, dopiero wtedy decydować się na spacer, truchtanie, przełajowe biegi.

To dlatego lesnicy z Gołąbek doradzają rezygnację z często odwiedzanych obiektów przyrodniczych, edukacyjnych i turystycznych. Z powodu rutynowego wędrowania przez miłośników natury i rekreacji sami możemy być sprawcami nieszczęścia dla siebie i przypadkowo napotkanych osób. Warto zatem wybrać ścieżkę, leśne dukty, nie uczęszczane, puste o tej porze roku. Ścieżka edukacyjna "Dolina rzeki Gąsawka" w Leśnictwie Oćwieka, ścieżka rekreacyjna PZU na Babie, w cieplejsze weekendy mogą być obłożone amatorami. Trudno zachować w takiej sytuacji przestrzegać  warunków sanitarnych i ostrożnościowych zalecanych przez władze.

Jeśli już musimy szukajmy własnego miejsca dla siebie, w bezpiecznej odległości od innych. Leśnicy zalecają w takich przypadkach poszukiwania kompleksów mniej odwiedzanych przez ludzi. Okazuje się, że las nie w każdym przypadku stanowi bezpieczną ostoję zdrowia i spokoju. Tylko od nas samych zależy, czy wyjście z domu podczas epidemii będzie upragnionym przewietrzeniem się, czy zakończy się kłopotami.    

Obiekty edukacyjne

Najpopularniejszą formą edukacji leśnej są lekcje terenowe, czyli spotkania leśników ze szkolnymi grupami. Wiodąca rolę pełni tu piesza ścieżka przyrodniczo-leśna Dolina rzeki Gąsawki, położona w urokliwym zakątku Leśnictwa Oćwieka. W przeważającej części przebiega przez malownicze tereny leśne, ukształtowane przez meandrującą rzekę Gąsawkę. Dla zainteresowanych przygotowano 11 przystanków, na których prezentowane są m.in. zagadnienia ochrony przyrody, zagospodarowania lasu oraz małej retencji wodnej. Obiektami wykorzystywanymi w edukacji są również izby i wiaty edukacyjne. Dużym zainteresowaniem cieszy się Leśnictwo Szczepanowo i Jeziora, a to z uwagi na ciekawe opowieści o lesie miejscowego leśniczego,

Oferta edukacyjna

Nadleśnictwo zaprasza na zajęcia edukacyjne, warsztaty, spotkania. Nasi pracownicy obok gospodarki leśnej, zadań administracyjnych, wspierają również placówki oświatowe w zakresie nieformalnej edukacji szkolnej. W miarę wolnego czasu proponujemy: