Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Nadleśnictwo Gołąbki
Nadleśnictwo Gołąbki
52 30 24 905; kom. 600 421 411; IP LP 12008100
fax. 52 30 24 911; IP LP 12008102

Gołąbki 5
88-420 Rogowo

 

NIP: 562-000-52-47

Bank Millenium S.A. O/Mogilno: 69 1160 2202 0000 0000 6088 8790

Bank PKO BP O/Bydgoszcz:         96 1020 1505 0000 0202 0096 1722

p.o. Nadleśniczego
Michał Zwolenkiewicz
52 30 24 911;
Zastępca Nadleśniczego
Jarosław Dłutkowski
kom. 600 420 067; 52 302 49 05; IP LP 1208311
Główny Księgowy
Halina Żuk
kom. 532 543 591; 52 30 24 905; IP LP 1208611

Inżynierowie nadzoru

Dariusz Kośmider
Inżynier Nadzoru (rzecznik prasowy)
Tel.: 52 30 24 905; kom. 662 252 475; IP LP 1208219
Michał Zwolenkiewicz
Inżynier Nadzoru
Tel.: 52 30 24 905; kom. 600 421 406

Dział Gospodarki Leśnej

Katarzyna Chmielik
Specjalista ds. ochrony lasu, przyrody, edukacji i turystyki
Tel.: 52 30 24 905; kom. 535-231-626 ; IP LP 1208332
Magdalena Kujawa
Specjalista SL ds. sprzedaży drewna
Tel.: 52 30 24 905; kom. 662 252 578; IP LP 1208331
Adam Hutek
Specjalista SL ds. stanu posiadania, ochrony ppoż i łowiectwa
Tel.: 52 30 24 905; kom. 606 901 590; IP LP 1208571
Mariusz Meszyński
Specjalista SL ds. użytkowania lasu i marketingu
Tel.: 52 30 24 905; kom. 600 421 410; IP LP 1208331
Izabela Polak
referent ds. hodowli lasu
Tel.: 52 30 24 905; kom. 606-297-177 ; IP LP 1208332

Dział Finansowo - Księgowy

Andrzej Piskorski
Księgowy
Tel.: 52 30 24 905; IP LP 1208612
Tomasz Glugla
Starszy Księgowy
Tel.: 52 30 24 905; IP LP 1208612
Agata Rewezińska
Księgowy - kasjer
Tel.: 52 30 24 905; kom. 606 949 787; IP LP 1208600

Posterunek Straży Leśnej

Sławomir Reweziński
St. strażnik p.f. komendanta Posterunku Straży Leśnej
Tel.: kom. 664 783 468; IP LP 1208220
Przemysław Ważny
Strażnik leśny
Tel.: kom. 570 885 619; IP LP 1208220

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Marcin Nawrot
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: 52 30 24 905; kom. 600 421 413; IP LP 1208672
Marlena Kaszuba
Referent ds. zamówień publicznych i administracji
Tel.: 52 30 24 905; IP LP 1208673
Klaudia Karczewska
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 52 30 24 905; IP LP 1208673
Maciej Wysocki
Referent ds. inwestycji i remontów
Tel.: 52 30 24 905; IP LP 1208672

Kadry

Magdalena Kościńska
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 52 30 24 905; kom. 534-442-231; IP LP 1208130

Lasy Niepaństwowe

Ewa KULAS
specjalista SL ds. lasów niepaństwowych
Tel.: 52 30 24 905; kom. 600-421-404 IP LP 1208100

Inspektor Ochrony Danych

Patryk Makowski
Inspektor Ochrony Danych