Asset Publisher Asset Publisher

AKTUALNE TERMINY SPRZEDAŻY DREWNA

Nadleśnictwo Gołąbki informuje o przywróceniu poprzednich godzin i terminów sprzedaży drewna dla nabywców indywidualnych.

Aktualna organizacja sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Gołąbki: 

W biurze Nadleśnictwa w Gołąbkach sprzedaz odbywa się we wtorki i czwartki - godz. 7.30-14.00.

W poszczególnych leśnictwach:

 • L. Smolary - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

 • Gospodarstwo Szklółkarskie Mięcierzyn - w okresie odnowieniowo-zalesieniowym PON-PT, godz 8.00-11.00;

 • L. Szczepanowo - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

 • L. Niedźwiedzi Kierz - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

 • L. Łysinin - we wtorki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

 • L. Mierucinek - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00.

Jednicześnie informujemy, że sprzedaż drewna nie będzie prowadzona pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca. 

W dalszym ciągu zaleca się regulowanie płatności za pomocą karty płatniczej lub przelewem elektronicznym na konto Nadleśnictwa nr  PKO BP 96 1020 1505 0000 0202 0096 1722.

Zgodnie z zaleceniami władz sanitarnych ogranicza się przyjmowanie gotówki. 

Wszystkie czynności związane ze sprzedażą będą odbywać się z zachowaniem aktualnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, np w biurze Nadleśnictwa - przy oknie obok drzwi wejściowych (bez konieczności wchodzenia do środka).

 

Benedykt Sadowski

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gołąbki


Nowy cennik na sadzonki

Nadleśnictwo Gołąbki ogłasza aktualny cennik na sprzedaż sadzonek drzew i krzewów przeznaczony dla odbiorców detalicznych i hurtowych, obowiązujący od 1 kwietnia 2020 roku.

Nadleśnictwo Gołąbki z dniem 1 kwietnia 2020 roku publikuje nowy cennik na sadzonki drzew

i krzewów dla nabywców detalicznych (do 99 szt.), hurtowych (powyżej).

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gołąbki


Regulamin sprzedaży drewna

 

Nadleśnictwo Gołąbki wprowadza z dniem 2 marca 2020 roku nowy regulamin sprzedaży detalicznej drewna.

Regulamin sprzedaży została wprowadzony zarządzeniem wewnętrznym nr 16/2020 z dnia 2.03.2020 roku.

Procedura sprzedaży drewna na podstawie cennika detalicznego i kosztem nabywcy znajduje się w załączniku.

 

Organizacja sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Gołąbki: 

Sprzedaż odbywa się w biurze Nadleśnictwa w Gołąbkach w godz. 7.30-14.00, oraz w następujących leśnictwach:

 • L. Smolary - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

 • L. Mięcierzyn - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

 • L. Szczepanowo - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

 • L. Niedźwiedzi Kierz - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

 • L. Łysinin - we wtorki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

 • L. Mierucinek - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gołąbki

Gołąbki, dnia 2 marca 2020 roku 


Obowiązujące cenniki na drewno i użytki uboczne

Nadleśnictwo Gołąbki publikuje aktualne cenniki oraz warunki techniczne na surowiec drzewny.

Z dniem 3 lutego 2020 roku Nadleśnictwo Gołąbki wprowadza nowe regulacje i cenniki dot. sprzedaży drewna, w tym:

1/ zarządzenie wewnętrzne nr 9/2020  w spr. ustalenia cennika detalicznego na drewno i użytki uboczne pozyskane kosztem nabywcy (wraz z załącznikiem),

2/ zarządzenie wewnętrzne nr 10/2020 w spr. wprowadzenia warunków technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym na drewno małowymiarowe (wraz z załącznikiem).

Jednocześnie Nadleśnictwo informuje, że z dniem 2 marca 2020 roku wchodzi w życie nowy cennik na surowiec drzewny dla nabywców detalicznych.

W załączeniu zarządzenie wewnętrzne nr 14/2020 wraz z cennikiem.

Walenty Szymczak

p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Gołąbki