Aktualności

Taka sytuacja trafia się nie często, ale nam się przydarzyło … W jednym czasie odchodzi troje długoletnich pracowników Nadleśnictwa. Weterani jakby się zmówili, rozstają się z firmą w tej samej dacie. W kolejności lat zatrudnienia pożegnaliśmy dwie Koleżanki i jednego Kolegę, w tym: Walenty Szymczak – zastępca nadleśniczego (48 lat), Anna Klonowska – sekretarka (41 lat) i Teresa Filipiak (29 lat).

Ochrona Danych Osobowych

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Patryk Makowski iod@comp-net.pl Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że: 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Nadleśnictwo Gołąbki z siedzibą: Gołąbki 5, 88-420 Rogowo tel. 523024905, adres e-mail golabki@torun.lasy.gov.pl 2. Z Inspektorem ochrony danych w Nadleśnictwie Gołąbki można skontaktować się poprzez e-mail iod@comp-net.pl 3. Cel przetwarzania oraz podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przedstawia tabela:

Wydarzenia

Dzień Leśnika i Drzewiarza to święto ruchome, czasem sami leśnicy mają kłopot z ustaleniem dokładnej daty. Kalendarz ekologiczny najczęściej podaje datę 5 kwietnia, a tymczasem...

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo Gołąbki informuje o przywróceniu poprzednich godzin i terminów sprzedaży drewna dla nabywców indywidualnych.

Zagrożenie pożarowe

Na terenie kraju liczba pożarów lasu w ostatnich latach była duża, szczęściem o stosunkowo małej powierzchni, bez tragicznych szkód. Choć każdy pożar to znacząca strata, nie zawsze finansowa, ale na pewno ekologiczna, gdzie giną zwierzęta, rośliny i grzyby. Wśród przyczyn niestety przeważają podpalenia, nieostrożność, głównie czynnik ludzki. Aby temu zapobiegać leśnicy prowadzą wspólne akcje z policją, kładą duży nacisk na działania profilaktyczne.

Zakazy wstępu do lasu

Nadleśnictwo Gołąbki udostępnia do użytku publicznego wybrane drogi leśne zgodnie z załączonym regulaminem.