Aktualności

w sprawie porzucenia beczek z nieznaną substancją chemiczną w lasach regionu

Ochrona Danych Osobowych

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Patryk Makowski iod@comp-net.pl Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że: 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Nadleśnictwo Gołąbki z siedzibą: Gołąbki 5, 88-420 Rogowo tel. 523024905, adres e-mail golabki@torun.lasy.gov.pl 2. Z Inspektorem ochrony danych w Nadleśnictwie Gołąbki można skontaktować się poprzez e-mail iod@comp-net.pl 3. Cel przetwarzania oraz podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przedstawia tabela:

Wydarzenia

Obchodzony jest od 1972 roku, kiedy to Organizacja Narodów Zjednoczonych zwracając uwagę na wysoki stopień degradacji środowiska uznała za niezbędne uprzytomnienie ludziom, że nie są jedynym gatunkiem na Ziemi. Każdego roku dzień 5. czerwca przypomina o znaczeniu przyrody i odpowiedzialności człowieka za jej stan. W ciągu kilkudziesięciu lat charakter realizowanych inicjatyw wielokrotnie się zmieniał, ale wszystkim chodziło o budowanie partnerstwa nie tylko wśród ludzi, ale także między istotami żyjącymi na planecie. Ze względu na transgraniczny charakter zagrożeń kluczowe znaczenie ma współpraca międzynarodowa. Światowy Dzień Ochrony Środowiska świętuje ponad 100 krajów, wśród których od 20 lat znajduje się Polska.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo Gołąbki ogłasza aktualne cenniki na sadzonki drzew i krzewów leśnych.

Zagrożenie pożarowe

Na terenie kraju liczba pożarów lasu w ostatnich latach była duża, szczęściem o stosunkowo małej powierzchni, bez tragicznych szkód. Choć każdy pożar to znacząca strata, nie zawsze finansowa, ale na pewno ekologiczna, gdzie giną zwierzęta, rośliny i grzyby. Wśród przyczyn niestety przeważają podpalenia, nieostrożność, głównie czynnik ludzki. Aby temu zapobiegać leśnicy prowadzą wspólne akcje z policją, kładą duży nacisk na działania profilaktyczne.

Zakazy wstępu do lasu

Nadleśnictwo Gołąbki udostępnia do użytku publicznego wybrane drogi leśne zgodnie z załączonym regulaminem.