Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Przystanek 10 - remiza dla ptaków

Wyjątkowe warunki starają się tworzyć ptakom leśnicy z Nadleśnictwa Gołąbki. W tym celu tworzą specjalne remizy, czyli powierzchnie, na których gospodaruje się wyłącznie pod kątem stworzenia optymalnych warunków dla egzystencji ptaków. Tworzenie ptasich remiz to z jednej strony rekompensata za straty w przyrodzie, poczynione wraz z postępem cywilizacyjnym, z drugiej podniesienie naturalnej odporności ekosystemów leśnych, zwiększających różnorodność biologiczną.

 

Drzewo tętniące życiem ...

Zadaniem remizy jest poprawa warunków bytowania zwierząt uznawanych za sprzymierzeńców lasu, takich jak: pożyteczne owady, płazy, gady, ptaki i drobne ssaki. Są tworzone na niewielkich powierzchniach, najczęściej na ubogich siedliskach leśnych, w pobliżu zbiorników lub cieków wodnych.

W tym celu w obrębie remiz wykonuje się silne cięcia, przerzedzające drzewostan, z pozostawieniem drzew dziuplastych, dających schronienie ptakom i nietoperzom. Następnie sadzi się krzewy nektaro i owocodajne, które poza funkcjami spiżarni, dają schronienie zwierzętom i sprzyjają rozwojowi pożytecznych owadów.