Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Do cenniejszych fragmentów lasów należą drzewostany nasienne. Stanowią one bazę zasobów genowych, a to ze względu na posiadane wartościowe cechy dla drzew danego gatunku. Drzewostan tej kategorii stanowi źródło pozyskania nasion do zakładania upraw gospodarczych. W gospodarczych drzewostanach nasiennych usuwa się wszystkie drzewa chore, wadliwie ukształtowane, z silną krzywizną strzały, rozwidlone i guzowate. Zabieg taki nazywamy cięciem sanitarno-selekcyjnym i ma on zapewnić urodzaj nasion o najlepszych cechach.

Granice gospodarczych drzewostanów nasiennych w terenie oznacza się przerywaną opaską koloru żółtego. Kolor ten jest zastrzeżony także dla wszystkich innych obiektów nasiennych. Drzewostany te są zapisane w specjalnym krajowym rejestrze, stanowiącym załącznik do planu urządzania lasu i naniesione na mapę selekcji drzew leśnych.