Asset Publisher Asset Publisher

Nowy cennik na sadzonki

Nadleśnictwo Gołąbki ogłasza aktualny cennik na sprzedaż sadzonek drzew i krzewów przeznaczony dla odbiorców detalicznych i hurtowych, obowiązujący od 1 kwietnia 2020 roku.

Nadleśnictwo Gołąbki z dniem 1 kwietnia 2020 roku publikuje nowy cennik na sadzonki drzew

i krzewów dla nabywców detalicznych (do 99 szt.), hurtowych (powyżej).

Aktualny pozostaje cennik na sadzonki dla właścicieli lasów prywatnych z października 2019 roku.

 

Walenty Szymczak

p.o. Nadleśniczy N. Gołąbki


Zmiana organizacji sprzedaży drewna

W związku z decyzjami organów państwa i zaleceniami służb sanitarnych, wobec ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2), Nadleśnictwo Gołąbki informuje o zmianie organizacji sprzedaży drewna i sadzonek dla odbiorców detalicznych.

 1. Sprzedaż detaliczna drewna i sadzonek będzie możliwa w kasie Nadleśnictwa tylko w dniach 19.03.2020 r., 26.03.220 r. i 2.04.2020 r., w godz. 7.30 - 14.30.
 2. Należność zaleca się regulować kartą płatniczą lub za pomocą przelewu elektronicznego na konto nr  PKO BP 96 1020 1505 0000 0202 0096 1722.
 3. Zgodnie z zaleceniami władz sanitarnych, ogranicza się przyjmowanie gotówki. 
 4. Wszystkie czynności związane ze sprzedażą będą odbywać się przy oknie drzwi wejściowych, tj. bez konieczności wchodzenia do pomieszczeń biura.
 5. Jednocześnie zostaje zawieszona sprzedaż detaliczna w leśnictwach do 10.04.2020r.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gołąbki


Regulamin sprzedaży drewna

 

Nadleśnictwo Gołąbki wprowadza z dniem 2 marca 2020 roku nowy regulamin sprzedaży detalicznej drewna.

Regulamin sprzedaży została wprowadzony zarządzeniem wewnętrznym nr 16/2020 z dnia 2.03.2020 roku.

Procedura sprzedaży drewna na podstawie cennika detalicznego i kosztem nabywcy znajduje się w załączniku.

 

Organizacja sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Gołąbki: 

Sprzedaż odbywa się w biurze Nadleśnictwa w Gołąbkach w godz. 7.30-14.00, oraz w następujących leśnictwach:

 • L. Smolary - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

 • L. Mięcierzyn - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

 • L. Szczepanowo - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

 • L. Niedźwiedzi Kierz - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

 • L. Łysinin - we wtorki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00;

 • L. Mierucinek - w czwartki od 5-tego do 28 każdego miesiąca, w godz. 8.00-12.00.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gołąbki

Gołąbki, dnia 2 marca 2020 roku 

Resources to get


Obowiązujące cenniki na drewno i użytki uboczne

Nadleśnictwo Gołąbki publikuje aktualne cenniki oraz warunki techniczne na surowiec drzewny.

Z dniem 3 lutego 2020 roku Nadleśnictwo Gołąbki wprowadza nowe regulacje i cenniki dot. sprzedaży drewna, w tym:

1/ zarządzenie wewnętrzne nr 9/2020  w spr. ustalenia cennika detalicznego na drewno i użytki uboczne pozyskane kosztem nabywcy (wraz z załącznikiem),

2/ zarządzenie wewnętrzne nr 10/2020 w spr. wprowadzenia warunków technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym na drewno małowymiarowe (wraz z załącznikiem).

Jednocześnie Nadleśnictwo informuje, że z dniem 2 marca 2020 roku wchodzi w życie nowy cennik na surowiec drzewny dla nabywców detalicznych.

W załączeniu zarządzenie wewnętrzne nr 14/2020 wraz z cennikiem.

Walenty Szymczak

p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Gołąbki