Asset Publisher Asset Publisher

Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Obchodzony jest od 1972 roku, kiedy to Organizacja Narodów Zjednoczonych zwracając uwagę na wysoki stopień degradacji środowiska uznała za niezbędne uprzytomnienie ludziom, że nie są jedynym gatunkiem na Ziemi. Każdego roku dzień 5. czerwca przypomina o znaczeniu przyrody i odpowiedzialności człowieka za jej stan. W ciągu kilkudziesięciu lat charakter realizowanych inicjatyw wielokrotnie się zmieniał, ale wszystkim chodziło o budowanie partnerstwa nie tylko wśród ludzi, ale także między istotami żyjącymi na planecie. Ze względu na transgraniczny charakter zagrożeń kluczowe znaczenie ma współpraca międzynarodowa. Światowy Dzień Ochrony Środowiska świętuje ponad 100 krajów, wśród których od 20 lat znajduje się Polska.

Od prawie 40 od sztokholmskiej konferencji, naukowcy alarmują, że zniszczenia lasów, rzek i oceanów, których dokonuje człowiek, mogą znacznie obniżyć poziom życia. Autorzy wielu raportów przewidują, że jeśli degradacja środowiska będzie nadal postępować, do połowy XXI wieku ucierpi 1,5 mld ludzi, dla których naturalne ekosystemy stanowią główne źródło utrzymania.

Zwracają uwagę na problemy związane z ochroną środowiska, zanieczyszczeniem wód i powietrza, na kwaśne deszcze niszczące lasy oraz postępujące pustynnienie planety. Giną lasy tropikalne i deszczowe, nadmiernie eksploatowane są kopaliny, rosną góry odpadów. W oceanach odnotowano radykalny wzrost ilości produktów rozpadu wyrobów plastikowych, które już trafiają z rybami na stoły. Dochodzą inne problemy o charakterze globalnym, w tym ocieplenie klimatu, zmniejszenie warstwy ozonu chroniącej Ziemię przed szkodliwym promieniowaniem.

W chwili obecnej zużywamy rocznie o ponad połowę więcej zasobów, niż Ziemia jest w stanie odtworzyć.  Jak wskazują uczeni żyjemy na kredyt, a nasz ślad ekologiczny wzrósł w ciągu ostatnich 50 lat dwukrotnie. Dzieje się tak, dlatego, że w zastraszającym tempie konsumujemy naturalne zasoby, emitujemy coraz więcej zanieczyszczeń, dwutlenku węgla, produkujemy góry śmieci, betonujemy tereny zielone.

Odpowiedzią polskich leśników są zielone płuca kraju, w 30% pokrytego lasem. Racjonalna gospodarka leśna oznacza przyrost surowca na pniu, trwałe wiązanie potężnych ilości dwutlenku węgla, produkcję tlenu, stabilizację klimatu, retencjonowanie wody, wypełnianie funkcji produkcyjnych i społecznych. Dostępność i odtwarzalność tych zasobów składa się na niepowtarzalny model polskiego leśnictwa w skali Europy.

Światowy Dzień Ochrony Środowiska powinien uzmysławiać ludziom, że obowiązkiem każdego z nas jest ochrona środowiska. Nasze codzienne decyzje, zachowania tworzą i zmieniają nasz świat. Udział w szeregu inicjatywach związanych z obchodami Dnia Ochrony Środowiska może wziąć każdy. Wystarczy posprzątać wokół siebie, posadzić drzewko, udać się do pracy rowerem. Pokażemy innym, że warto naprawiać świat, poczynając od najbliższego otoczenia.

JP