Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Nadleśnictwo Gołąbki
Nadleśnictwo Gołąbki
52 30 24 905; kom. 600 421 411; IP LP 12008100
52 30 24 911; IP LP 12008102

Gołąbki 5
88-420 Rogowo

 

NIP: 562-000-52-47

Bank Millenium S.A. O/Mogilno: 69 1160 2202 0000 0000 6088 8790

Bank PKO BP O/Bydgoszcz:         96 1020 1505 0000 0202 0096 1722

Nadleśniczy
Benedykt Sadowski
52 30 24 911; IP LP 1208121
Zastępca Nadleśniczego
Jarosław Dłutkowski
kom. 600 420 067 154; 52 302 49 05; IP LP 1208311
Główny Księgowy
Halina Żuk
52 30 24 905; IP LP 1208611

Inżynierowie nadzoru

Dariusz Kośmider
p.o. Inżynier Nadzoru
phone-abbreviation: 52 30 24 905; kom. 662 252 475; IP LP 1208219

Dział Gospodarki Leśnej

Ewa Kulas
Specjalista SL ds. lasów niepaństwowych
phone-abbreviation: 52 30 24 905; kom. 600 421 404; IP LP 1208315
Agata Rewezińska
Referent ds. sprzedaży drewna
phone-abbreviation: 52 30 24 905; kom. 662 252 578; IP LP 1208331
Adam Hutek
Specjalista SL ds. stanu posiadania, ochrony ppoż i łowiectwa
phone-abbreviation: 52 30 24 905; kom. 606 901 590; IP LP 1208571
Mariusz Meszyński
Specjalista SL ds. użytkowania lasu i marketingu
phone-abbreviation: 52 30 24 905; kom. 600 421 410; IP LP 1208331
Gabriela Maciejunas
Specjalista SL ds. hodowli lasu
phone-abbreviation: 52 30 24 905; kom. 606 297 177; IP LP 1208332
Józef Popiel
Starszy specjalista ds. ochrony lasu, przyrody, edukacji i turystyki
phone-abbreviation: 52 30 24 905; kom. 535 231 626; IP LP 1208332

Dział Księgowy

Andrzej Piskorski
Księgowy
phone-abbreviation: 52 30 24 905; kom. 606 949 787; IP LP 1208612
Tomasz Glugla
Starszy Księgowy
phone-abbreviation: 52 30 24 905; IP LP 1208612
Agata Rewezińska
Obsługa kasy
phone-abbreviation: 52 30 24 905; IP LP 1208600

Posterunek Straży Leśnej

Sławomir Reweziński
St. strażnik p.f. komendanta Posterunku Straży Leśnej
phone-abbreviation: kom. 664 783 468
Przemysław Ważny
Strażnik leśny
phone-abbreviation: kom. 570 885 619

Administracja

Marcin Nawrot
Sekretarz
phone-abbreviation: 52 30 24 905; kom. 600 421 413; IP LP 1208671
Katarzyna Chmielik
Obsługa sekretariatu
phone-abbreviation: 52 30 24 905; IP LP 1208100
Klaudia Walkowiak
Referent ds. administracyjnych
phone-abbreviation: 52 30 24 905; IP LP 1208673
Weronika Lewandowska
Referent ds. infrastruktury i zamówień publicznych
phone-abbreviation: 52 30 24 905; IP LP 1208671

Kadry

Katarzyna Chmielik
Referent ds. pracowniczych i sekretariat
phone-abbreviation: 52 30 24 905; kom. 533 796 987; IP LP 1208130