Drewno - surowiec ekologiczny i praktyczny

Nie ma wątpliwości, drewno to surowiec najbardziej ekologiczny, przyjazny człowiekowi. Trudno dziś sobie wyobrazić, aby zostało całkowicie wyeliminowane przez materiały zastępcze. Dlatego przed nami stawiane są zadania zapewnienia trwałości produkcji gospodarki leśnej i ciągłości zaopatrzenia gospodarki w surowiec drzewny. Leśnicy świadomi tych oczekiwań społecznych już dziś myślą o następnych pokoleniach. Na naszych oczach zwiększa się lesistość kraju, kolejne pokolenia Polaków biorą w tym czynny udział i czerpią korzyści.

Szacuje się, że drewno jako surowiec uniwersalny znalazło w świecie ok. 30 tys. zastosowań, każdy znajdzie je w swoim otoczeniu... Las to prawdziwie odnawialna, ekologiczna wytwórnia drewna. Dzięki pierwiastkom krążącym w przyrodzie i energii słonecznej powstaje jego najdoskonalszy produkt – drewno. Jego produkcja, jak rzadko którego wyrobu nie  jest uciążliwa dla środowiska.

Domy, słupy, meble, schody oraz setki innych konstrukcji i urządzeń wykorzystują właściwości fizykochemiczne drewna: wytrzymałość, lekkość, elastyczność i trwałość. Niesłabnąca popularność drewnianych mebli, podłóg okien i drzwi jest z kolei dowodem na ogromne znaczenie nie tylko jego walorów użytkowych, ale i naturalnego piękna. Dzięki nowoczesnym technologiom drewno stało się odporne na warunki środowiska nie tracąc żadnego ze swoich wyjątkowych walorów.

Atmosferyczny filtr powietrza

Produkcja drewna wiąże dwutlenek węgla, przeciwdziała nasileniu efektu cieplarnianego. Jeden hektar lasu iglastego pochłania w ciągu roku 10-15 ton CO2.
W procesie wzrostu uwalniany jest tlen, podczas gdy przy produkcji innych materiałów jest zużywany. Także drewno wycięte w lesie i wykorzystane przez człowieka jest wspaniałym magazynem dwutlenku węgla, wiąże go praktycznie na dziesięciolecia. Każdy metr sześcienny użyty np. do budowy domu odciąża atmosferę o ok. l tonę dwutlenku węgla. W dobie zmian klimatycznych taka funkcja lasów jest nieoceniona.

W miejsce wyciętych drzew sadzi się nowe, młode pokolenie. Odnawia się powierzchnie, na których rósł las a na dotychczasowych nieużytków prowadzi się zalesienia. Co roku leśnicy sadzą aż 500 mln nowych drzew, czyli średnio TYSIĄC drzewek na minutę!

 

Zmniejsza koszty ogrzewania

Ogrzanie drewnianego domu wymaga mniej energii, na l metr kwadratowy murowanego budynku w Polsce zużywa się od 2 - 5 razy więcej energii, niż w krajach skandynawskich. Niższe koszty ogrzewania to korzyści dla właściciela. Mniej energii to zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Użytkowanie drewna łączy się z dobrym samopoczuciem.

Ważny element gospodarki

Przemysł drzewny dostarcza w Polsce ok. 4,4% wartości produkcji oraz daje zatrudnienie prawie 300 tys. osób. Polska jest czwartym w Europie producentem i eksporterem mebli. Wyroby tych branż stanowią niemal 10% wartości całego eksportu. Surowiec drzewny wnosi zatem ważny wkład w rozwój gospodarki i wzrost poziomu życia społeczeństwa.

Drewno ma też wady

Zalety drewna są znane, każdy z nas potrafi wymienić liczne przykłady wykorzystania i zastosowania w swoim otoczeniu. Jako materiał pochodzący z żywego organizmu ma też swoje wady. Bez odpowiedniego zabezpieczenia łatwo ulega degradacji przez czynniki:

1. woda - zmienne warunki wilgotności prowadzą do paczenia i pękania, wszyscy znamy problemy z drewnianymi drzwiami w porach deszczowych i przy dużych upałach,

2. temperatura – działa podobnie jak woda, wysoka temperatura i wilgotność sprzyja infekcjom, pleśnieniu, z kolei gdy jest gorąco i sucho, drewno jest wysuszone i może pękać, poza tym jest materiałem łatwopalnym,

3. owady – to przede wszystkim problem szkodników wtórnych i technicznych żywiących się tkankami drewna,

4. grzyby – rozwijają się bardzo szybko na materiałach drewnianych, sprzyja im wilgotność i wysoka temperatura,

5. niejednorodności budowy - jako surowiec biologiczny posiada liczne wrodzone i nabyte cechy, anomalie, podatne na uszkodzenia przez owady i grzyby, które znacznie zmniejszają jego mechaniczną wytrzymałość oraz walory estetyczno - użytkowe.

Wszystkie te mankamenty można wyeliminować stosując odpowiednie preparaty ochronne, co zabezpiecza przed obniżaniem wartości i przedłuża zakres użyteczności.

Więcej o proekologicznym charakterze surowca drzewnego w załączonym materiale: Naturalnie drewno! — Lasy Państwowe

 

 

Wydawca treści Wydawca treści

Surowiec do wszystkiego

W erze szkła, aluminium i krzemu można by odnieść wrażenie, że drewno jest passé. Nic bardziej mylnego! Gdziekolwiek się znajdziemy, na pewno wokół nas będzie wiele przedmiotów, które nie powstałyby bez użycia drewna.

Szacuje się, że współcześnie ma ono ok. 30 tys. zastosowań: drewno i materiały drewnopochodne są wykorzystywane m.in. w budownictwie, górnictwie, energetyce, do produkcji maszyn rolniczych i przemysłowych, podłóg, mebli, płyt, papieru i opakowań, narzędzi, instrumentów muzycznych, sprzętu sportowego, zabawek czy materiałów biurowych.

Szacuje się, że współcześnie drewno ma ok. 30 tys. zastosowań

Pochodzenie, sposób pozyskania i właściwości fizyczne drewna sprawiają, że jest najbardziej naturalnym i przyjaznym materiałem, który wykorzystujemy na tak wielką skalę. Jest niezbędnym elementem modnego dziś życia w stylu „eko", w harmonii z naturą i w zdrowiu. W obliczu zmian klimatycznych ważne jest też to, że nie tylko żywe drzewa wiążą  znaczne ilości dwutlenku węgla. Wielkim magazynem CO2 są również produkty z drewna.

Im bardziej rozwinięta i nowoczesna gospodarka, tym więcej drewna potrzebuje. W ciągu ostatnich dwóch dekad zużycie drewna w naszym kraju wzrosło aż dwuipółkrotnie. W 1990 r. Polak przeciętnie zużywał rocznie równowartość 0,4 m sześc. drewna okrągłego, a obecnie – ponad 1 m sześc. Można się spodziewać, że ten wskaźnik jeszcze bardziej wzrośnie – do wartości podobnych jak w innych krajach europejskich (Niemiec zużywa rocznie średnio 1,7 m sześc. drewna, Czech – prawie 1,5 m sześc., Włoch– 1,1 m sześc.).

Dowiedz się więcej o drewnie z książki „Naturalnie, drewno!" (PDF)