Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu

Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu

Nadleśnictwo Gołąbki informuje o decyzji Ministra Klimatu i Środowiska dot. wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów.

Minister Klimatu i Środowiska informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o lasach w latach 2020-2024 przeprowadzana jest wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasów na terenie całego kraju. Celem opracowania jest określenie stanu i zachodzących zmian w lasach wszystkich form własności. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane dla celów statystycznych, wzbogacenia banku danych o lasach oraz realizacji polityki leśnej Państwa. 

Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmują 1/5 powierzchni, polegają na pomiarach i obserwacji stałych powierzchni próbnych. Wykonawcą zadania jest przedsiębiorstwo państwowe - Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (oddziały na terenie całego kraju).

Nadleśnictwo Gołąbki sprawując w imieniu Starosty Mogileńskiego i Gnieźnieńskiego nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa przekazuje tą drogą informację dla wszystkich właścicieli i zainteresowanych służb o pracach związanych z wielkoobszarową inwentaryzacją lasów. Chodzi o udostępnienie upoważnionym pracownikom Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wstępu na teren lasu celem założenia powierzchni próbych i dokonywania pomiarów.

W załączeniu pismo Ministra Klimatu i Środowiska, Wojewody Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego, Storosty Mogileńskiego i Gnieźnieńskiego 

Benedykt Sadowski

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gołąbki