Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Mała retencja - wielkie przedsięwzięcie

Mała retencja - wielkie przedsięwzięcie

Realizacja projektu małej retencji w Nadleśnictwie Gołąbki powoli dobiega końca.

Zasoby wodne należą do głównych czynników decydujących o stabilności ekosystemów leśnych. Podstawowym źródłem ich zasilania są opady atmosferyczne, a tych w naszym regionie jest stosunkowo mało w porównaniu do średniej krajowej. Prognozy zmian klimatu zawarte w raportach IPCC wskazują na niepokojące tendencje wzrostu temperatury i niekorzystny rozkład opadów. Zmiany zaburzające wzrost drzewostanów wymuszają konieczność kompensacji poprzez zabiegi zwiększające zasoby wodne.

Przystąpienie do projektu małej retencji wodnej pn.: ,,Program nawadniania obszaru leśnictw Szczepanowo i Niedźwiedzi Kierz z wykorzystaniem wody kopalni kruszywa Wapienno" jest innowacją na skalę krajową. To jeden z kluczowych programów realizowanych przez Lasy Państwowe w ramach adaptacji leśnictwa do zmian klimatu. Jego celem jest wzmocnienie odporności lasów na zagrożenia, w tym zapobieganie negatywnych skutków powodzi, suszy i pożarów.

W mioniony wtorek (tj. 25.07.2023 r.) mieliśmy przyjemność gościć Pana Jarosława Molendowskiego - Dyrektora RDLP w Toruniu wraz z pracownikami, Pana Andrzeja Matysiaka - Dyrektora RDLP w Radomiu wraz z pracownikami oraz Pana Adama Podsiadło -  Nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski.
 
Celem wizyty było omówienie i pokazanie realizacji projektu małej retencji w naszym nadleśnictwie. Wykorzystanie wody z kopalni kruszywa Wapienno to inwestycja, która została zrealizowana już w około 80%, co oznacza, że już niedługo w Szczepanowie i Niedźwiedzim Kierzu popłynie woda. Podczas spotkania omówiono przebieg projektu pod kątem realizacji inwestycji oraz między innymi współpracy z Lafarge Polska. Wizyta była nieprzypadkowa, gdyż na terenie Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzystki występuje problem z utratą wody z terenów leśnych znajdujących się w pobliżu Zakładu Cementowni Ożarów.