Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Dzień Leśnika to święto ruchome

Dzień Leśnika to święto ruchome

Dzień Leśnika to święto najczęściej łączone z obchodami drzewiarzy. Sami leśnicy mają kłopot z ustaleniem dokładnej daty

Dzień Leśnika ...

          Dzień Leśnika to święto ruchome, najczęściej łączone z obchodami drzewiarzy. Sami leśnicy mają kłopot z ustaleniem dokładnej daty, kalendarze przyrodnicze najczęściej podają 5 kwietnia, a tymczasem...

Święto obchodzone jest parę razy w roku, liczne źródła informują o 5 kwietnia, 5 maja, 1 niedziela czerwca, 4 października (światowy dzień leśnika). Po tym, jak Dzień Leśnika obchodzony był w pierwszą niedzielę kwietnia zaproponowano, aby była to pierwsza niedziela maja. W końcu ze względów praktycznych (koniec zalesień) przeniesiono go na pierwszą niedzielę czerwca. Niektóre kalendarze wskazują także na 2 czerwca. Są i tacy, którzy na użytek własny przyhołubili sobie św Huberta, patrona myśliwych – 3 listopada. Dla skoordynowania działań promocyjnych, data obchodów najczęściej przyjmowana jest administracyjnie, tj. możliwie jednolicie we wszystkich jednostkach LP.

W czasie naszego święta w całej Polsce trwa akcja sadzenia lasu, kraj zielenieje milionami młodych drzewek. Leśnicy cieszą się sporym szacunkiem, chronią bogactwo przyrodnicze, dbają o wypełnianie licznych zadań społecznych i gospodarczych. To duża odpowiedzialność, ale także satysfakcja z dobrze wykonanej pracy. Las jest nie tylko miejscem dzikiej przyrody, to również miejscem odpoczynku i rekreacji. W Służbie Leśnej kluczowym pracownikiem jest leśniczy, podwładny nadleśniczego (szefa nadleśnictwa) i przełożony podleśniczego. Sprawuje opiekę nad powierzonym leśnictwem, prowadzi gospodarkę na podstawie wieloletniego planu urządzania lasu. W tym celu musi zdobyć wykształcenie obejmujące zagadnienia interdyscyplinarne, poparte wiedzą ogólną i ścisłą. Coraz większy udział inżynierów wśród leśnej braci, z jednej strony świadczy o poziomie kwalifikacji, z drugiej zaś o rosnących wymaganiach zawodowych.

Leśnicy zajmują się hodowlą, ochroną, powiększaniem zasobów, udostępnianiem lasu dla celów turystycznych i edukacyjnych. Gospodarka leśna prowadzona jest według zasad powszechnej ochrony, trwałości utrzymania, ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasu. Realizowana jest w oparciu o prawo leśne, ustawę o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych, międzynarodowe konwencje. Znaczący wpływ na warunki jej prowadzenia mają również przepisy ustawy o ochronie przyrody. Szanujmy zielone płuca, bowiem las rośnie dziesiątki lat, można go zniszczyć w krótkim czasie. Obchody Dnia Leśnika są doskonałą okazją do podkreślenia dorobku, dokonań nie tylko na rzecz naszego środowiska, ale również zagrożeń i nadchodzących wyzwań.

W Polsce lasy porastają ok. 29 % powierzchni kraju, jak na razie to wskaźnik poniżej średniej europejskiej (ok. 33%). Lesistość za sprawą leśników stopniowo rośnie, podobnie zwiększa się udział gatunków liściastych oraz wiek drzewostanów. Naszym dorobkiem jest zwiększenie lesistości Polski o 10 % od zakończenia II wojny światowej. To wszystko może cieszyć, jednak pamiętajmy, że w skali globu sytuacja nie jest tak korzystna. Tropikalne lasy, od których bezpośrednio zależy nasze życie są nadmiernie eksploatowane. W ciągu ostatnich 50 lat prawie połowa zniknęła z powierzchni. Musimy zdawać sobie sprawę, że znaczna część  gatunków roślin, zwierząt i grzybów zamieszkuje właśnie te lasy. 

Okazją nagłośnienia leśnych dylematów są właśnie obchody naszego święta. Próżno jednak szukać w kalendarzu konkretnego dnia … Leśnicy są grupą zawodową, która raczej świętuje Dzień Lasu. Co więcej, podczas imprez z okazji „Międzynarodowego Roku Lasów" lub podobnych, najczęściej pracują, służą społeczeństwu. Jest jednak konkretne Święto Lasu, ale być może niewiele o nim mówimy. Pewnie dlatego jest nieznane, w różnych kalendarzach przyklejone do Dni Lasu i Zadrzewień, Święta Leśnika i Drzewiarza, Dnia Ziemi, Święta Drzewa lub Dnia Środowiska Naturalnego, w każdym inaczej …

W naszej rzeczywistości istnieje potoczne określenie „święto lasu", rozumiane nie jako kalendarzowa feta, lecz oznaczające wyjątkowy czas. Dla ucznia to dzień bez klasówki, dla pracownika np. dodatkowa nagroda. Oficjalne Święto Lasu powinno być jednak ważną datą w kalendarzu każdego Polaka. Choćby dlatego, że leśnicy co roku sadzą ok. 500 mln drzew, które służą wszystkim.  Ma ono długoletnią tradycję, bo obchodzono je w Polsce po raz pierwszy w dniu 29.04.1933 roku. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych postanowił przywrócić dobrą tradycję i znaczenie obchodów w całym kraju. Termin przypadający w ostatniej dekadzie kwietnia jest optymalny, wtedy dobiega końca kampania zalesieniowa, wszyscy mamy prawo się cieszyć z nowych nasadzeń. Jak się okazuje, sadzimy las nie tylko od święta …

         JP