Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

ASF zagraża również dzikom …

ASF zagraża również dzikom …

Afrykański pomór świń (ASF) to zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Na zarażenie nie są wrażliwi ludzie, wirus nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Najczęstszym sposobem infekcji jest kontakt z zakażonymi zwierzętami. Na obszarach o wysokim zagęszczeniu gospodarstw hodowlanych, rozprzestrzenianie się wirusa między stadami jest ułatwione. Najczęściej za pośrednictwem odwiedzających zagrodę, przez zakażoną paszę, wodę, wyposażenie oraz skarmianie zwierząt odpadami.

Na terenie województw ściany wschodniej już kilka lat temu stwierdzono przypadki ognisk wirusa afrykańskiego pomoru świń ASF. Mimo szeroko zakrojonej akcji profilaktycznej i edukacyjnej, nowe ogniska pojawiły się na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Wymogiem czasu była regulacja zagęszczenia dzików do poziomu 0,5 szt./km2. W województwach ościennych konieczne stało się zachowanie dodatkowych środków ostrożności.

W związku z zagrożeniem wskazana jest ostrożność podczas przebywania w lesie. Przemieszczająca się zwierzyna może stanowić zagrożenie również dla ruchu drogowego. Lekarze weterynarii ostrzegają, każdy przypadek znalezienia padłego dzika, powinien być zgłoszony niezwłocznie do Powiatowego Lekarza Weterynarii. Padlina poddana będzie badaniom w kierunku zakażenia wirusem. Dodatkowo zdrowe dziki pozyskane w lesie są badane, zgodnie z wytycznymi monitoringu krajowego.

Człowiek nie musi się obawiać zarażenia wirusem, nie powoduje on choroby u ludzi. Jednak może przenieść wirusa na skórze lub ubraniu, np. do zagrody, chlewni. Wirus może być transportowany na odzieży, obuwiu, skórze i włosach. Roznoszą go również lisy, wałęsające się koty i psy mające kontakt z padłym dzikiem. Ważna jest dbałość o warunki bezpieczeństwa hodowli, przestrzeganie higieny przed każdorazowym wejściem do gospodarskich pomieszczeń. Hodowle świń pod ścisłą kontrolą weterynaryjną stanowią niewielkie źródło potencjalnego zakażenia.

Zasady bioasekuracji …

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. na obszarze objętym programem wprowadzono się następujące zasady bioasekuracji, które muszą spełniać zainteresowane gospodarstwa:

1) w systemie otwartym muszą być zabezpieczenie podwójnym ogrodzeniem, co najmniej 1,5 m wysokości, na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem;

2) wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni;

3) przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku);

4) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, które wjeżdżają na teren gospodarstwa, oraz rejestru wejść osób do hodowlanych pomieszczeń;

5) zabezpieczenie budynku przed dostępem zwierząt domowych;

6) zapewnienie, aby osoby mające kontakt ze świniami nie utrzymywały własnych zwierząt poza tym gospodarstwem oraz nie zajmowały się dodatkowo ich obsługą w innych gospodarstwach;

7) zapewnienie, aby do budynków nie wchodziły osoby postronne; 8) zapewnienie, aby osoby przebywające w budynkach inwentarskich używały odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego.

Leśnicy i myśliwi też muszą uważać …

Dzik jest jednym z gatunków, które szybko przystosowały się do zmian środowiskowych spowodowanych działalnością człowieka, rozwojem rolnictwa, urbanizacją kraju. Coraz częściej obserwujemy lochy z warchlakami, na terenie miast, gdzie żerują w śmietnikach, na wysypiskach. To typowy wszystkożerca, w samym lesie najchętniej żywi się żołędziami, bukwią, robakami. Jest utrapieniem rolników, ryjąc czyni szkody, zwłaszcza w uprawach kukurydzy i roślin bulwiastych. W leśnym runie wykopuje dżdżownice, owady, gryzonie, których nory odnajduje węchem, nie gardzi padliną.

Więcej o zagadnieniach ASF związanych z gospodarka leśną i łowiecką przedstawia załączony film: AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ from Lasy Państwowe on Vimeo

Dużym zagrożeniem jest człowiek, transport oraz leśne dziki, które przemieszczają się w sposób niekontrolowany. Obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu osób niepowołanych, stosowanie odzieży ochronnej, dezynfekcja obiektów. Szczególnie myśliwi powinni unikać wchodzenia do chlewni, przez jakiś czas od zakończenia polowania nie powinno się również zostawiać odpadków żywnościowych w lesie. Hodowcy z terenów zagrożonych, albo dostosują gospodarstwa do zaostrzonych wymogów bioasekuracji, albo będą musieli zlikwidować hodowlę. W tym przypadku mogą liczyć na rekompensatą, decyzja zapada po kontroli.

Zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami, na wszystkie dziki będzie można polować przez cały rok, dozwolone będzie wykonywanie w jednym obwodzie łowieckim polowania indywidualnego i zbiorowego w tym samym czasie, dopuszcza się wykorzystywanie urządzeń noktowizyjnych. Wszystko to ma na celu poprawienie skuteczności polowania, obniżenie zagęszczenia populacji, co z kolei powinno hamować rozprzestrzenianie się ASF.

Niezależnie od rozrzedzenia populacji dzików w łowisku obowiązują również zasady bioasekuracji. Na obszarze objętym ograniczeniami dopuszcza się patroszenie jedynie w miejscach przechowywania tuszy. Miejsce to musi być zdezynfekowane odpowiednim środkiem. Każdy odstrzelony dzik z podejrzeniem ASF po pobraniu próbek do badań przeznaczony jest do utylizacji. Zasady bioasekuracji dotyczą również środków transportu, które myszą być odpowiednio uszczelnione.

Lasy Państwowe stanowią ważne ogniwo w kompleksowym programie ograniczania afrykańskiego pomoru świń. We współpracy ze służbami weterynaryjnymi i myśliwymi podejmują wysiłki na rzecz ograniczenia zagrożenia. Do bieżącego kalendarza leśników doszły rygory związane z monitorowaniem zjawiska na terenach leśnych, z profilaktyką. Choć dla ludzi sam wirus jest niegroźny, może jednak doprowadzić do poważnych, dlatego leśnicy czują się współodpowiedzialni za swój odcinek.

Więcej o zagrożeniach, zasadach profilaktyki i bioasekuracji na stronach Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz Państwowego Instytutu w Puławach:

https://www.wetgiw.gov.pl

https://www.piwet.pulawy.pl

JP